JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Jumala vahvistaa luottamaan

Sana sunnuntaiksi26.3.2023 5.00

Ma­ri­an suh­tau­tu­mi­nen teh­tä­vään­sä an­taa esi­mer­kin lap­sen us­kon kal­tai­ses­ta luot­ta­muk­ses­ta Ju­ma­laan.

Gustave Doré, Jeesus tekee ruokkimisihmeen

Gustave Doré, Jeesus tekee ruokkimisihmeen

Jeesus on elämän leipä

Sana sunnuntaiksi19.3.2023 6.00

Jee­sus osoit­ti, et­tä on tär­ke­äm­pää et­siä hen­gel­lis­tä kuin ajal­lis­ta lei­pää. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, elä­män lei­pä­kau­pan, ovet ovat ai­na au­ki.

A.-L.S.

A.-L.S.

”Kuka uskoo meidän sanomamme?”

Sana sunnuntaiksi12.3.2023 7.00

Vaik­ka Jee­sus oli teh­nyt eri­lai­sia tun­nus­te­ko­ja ih­mis­ten näh­den ja ju­lis­ta­nut evan­ke­liu­mia, mo­net ei­vät kui­ten­kaan us­ko­neet hä­neen.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Uskon voima tulee Jumalalta

Sana sunnuntaiksi5.3.2023 6.05

Ko­et­te­le­muk­sis­sa tun­tee mo­nes­ti us­kon ja epä­us­kon tais­te­lun, mut­ta Jee­sus ei pois­tu kär­si­vän vie­rel­tä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jeesus on tänäänkin kiusatun apu

Sana sunnuntaiksi26.2.2023 5.00

Jee­sus voit­ti kiu­saa­jan ja mah­dol­lis­ti ris­tin­kuo­le­mal­laan hä­neen us­ko­vil­le syn­tien an­teek­si­saa­mi­sen ja ian­kaik­ki­sen elä­män.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Uskovainen on osallinen rististä

Sana sunnuntaiksi19.2.2023 5.55

Jee­suk­sen seu­raa­jal­le kuu­luu osal­li­suus hä­nen ris­tis­tään, mut­ta vaik­ka har­teil­la saat­taa tun­tua ris­tin pai­no, ei omaa­tun­toa vai­vaa syn­nin taak­ka.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Jumala antaa siunauksen ja viisauden kylväjän tehtävään

Sana sunnuntaiksi12.2.2023 6.00

Elon­kor­juun ai­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asuk­kaat iloit­se­vat sii­tä, et­tä Ju­ma­lan sa­nan sie­men on al­ka­nut kas­vaa ja tuot­taa sa­toa.

Pixabay

Pixabay

Kristus säteilee Jumalan kirkkautta

Sana sunnuntaiksi5.2.2023 6.00

Ju­ma­lan kirk­kaus lois­taa hä­nen val­ta­kun­nas­taan evan­ke­liu­mis­sa, jon­ka us­ko­mal­la ih­mi­nen voi saa­da syn­tin­sä an­teek­si ja pääs­tä ker­ran Ju­ma­lan luok­se tai­vaan kirk­kau­teen.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Heikkokin usko pelastaa

Sana sunnuntaiksi29.1.2023 7.00

Kun Ju­ma­la eri ta­voin rii­suu ih­mi­sen oman vii­sau­den ja omat voi­mat, jää jäl­jel­le vain us­ko. Heik­ko us­ko on Ju­ma­lan edes­sä voi­mal­li­nen.

Pexels

Pexels

Usko muuttaa tärkeysjärjestyksen

Sana sunnuntaiksi22.1.2023 6.00

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä Jee­sus oli kul­ke­mas­sa Sa­ma­ri­an hal­ki. Mat­kas­ta uu­pu­nee­na hän jäi erään ky­län kai­vol­le ope­tus­las­ten men­nes­sä lä­hei­seen kau­pun­kiin os­ta­maan ruo­kaa.

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys