JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 35 »
Tyyntä myrskyn edellä Merrasjärvellä

Tyyntä myrskyn edellä Merrasjärvellä

Anita Keränen

Tyyntä myrskyn edellä Merrasjärvellä

Tyyntä myrskyn edellä Merrasjärvellä

Anita Keränen

Tyyn­tä myrs­kyn edel­lä Mer­ras­jär­vel­lä

Lukijan kuva12.7.2021 12.00
Säteet

Säteet

Maria Saukko

Säteet

Säteet

Maria Saukko

Sä­teet

Lukijan kuva10.7.2021 0.05
Auringon laskun jälkeen

Auringon laskun jälkeen

Maria Saukko

Auringon laskun jälkeen

Auringon laskun jälkeen

Maria Saukko

Au­rin­gon las­kun jäl­keen

Lukijan kuva9.7.2021 0.05
Savun, auringon ja omenapuun muodostama ilmiö.

Savun, auringon ja omenapuun muodostama ilmiö.

Benjamin

Savun, auringon ja omenapuun muodostama ilmiö.

Savun, auringon ja omenapuun muodostama ilmiö.

Benjamin

Sa­vun, au­rin­gon ja ome­na­puun muo­dos­ta­ma il­miö.

Lukijan kuva8.7.2021 0.05
auringonlasku Revonlahdella

auringonlasku Revonlahdella

Mauno Isopahkala

auringonlasku Revonlahdella

auringonlasku Revonlahdella

Mauno Isopahkala

Au­rin­gon­las­ku Re­von­lah­del­la

Lukijan kuva7.7.2021 0.05
Suviseurakioskin herkkuja

Suviseurakioskin herkkuja

Elli

Suviseurakioskin herkkuja

Suviseurakioskin herkkuja

Elli

Su­vi­seu­ra­ki­os­kin herk­ku­ja

Lukijan kuva6.7.2021 0.05
Yön viileydessä Suviseuroissa Oulujärven rannalla

Yön viileydessä Suviseuroissa Oulujärven rannalla

Marja Huotari-Sivonen

Yön viileydessä Suviseuroissa Oulujärven rannalla

Yön viileydessä Suviseuroissa Oulujärven rannalla

Marja Huotari-Sivonen

Yön vii­ley­des­sä Su­vi­seu­rois­sa Ou­lu­jär­ven ran­nal­la

Lukijan kuva5.7.2021 9.55
Perjantai-illan puheenvuoroa kuuntelemassa koko suvun voimin.

Perjantai-illan puheenvuoroa kuuntelemassa koko suvun voimin.

Sirkka Lehto

Perjantai-illan puheenvuoroa kuuntelemassa koko suvun voimin.

Perjantai-illan puheenvuoroa kuuntelemassa koko suvun voimin.

Sirkka Lehto

Per­jan­tai-il­lan pu­heen­vuo­roa kuun­te­le­mas­sa koko su­vun voi­min.

Lukijan kuva3.7.2021 11.03
Päivänkakkarat

Päivänkakkarat

Anita Keränen

Päivänkakkarat

Päivänkakkarat

Anita Keränen

Päi­vän­kak­ka­rat

Lukijan kuva2.7.2021 7.20
Rusakko syömässä ruohoa

Rusakko syömässä ruohoa

Anita Keränen

Rusakko syömässä ruohoa

Rusakko syömässä ruohoa

Anita Keränen

Ru­sak­ko syö­mäs­sä ruo­hoa

Lukijan kuva1.7.2021 7.55
« 1 2 3 4 5 ... 35 »
25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.