JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 41 »
Kirkkaita ja värikkäitä ajatuksia päivämies-lehden lukijoille

Kirkkaita ja värikkäitä ajatuksia päivämies-lehden lukijoille

Ämtee

Kirkkaita ja värikkäitä ajatuksia päivämies-lehden lukijoille

Kirkkaita ja värikkäitä ajatuksia päivämies-lehden lukijoille

Ämtee

Kirk­kai­ta ja vä­rik­käi­tä aja­tuk­sia päi­vä­mies-leh­den lu­ki­joil­le

Lukijan kuva20.9.2021 6.15
"Ihminen aamuista polkua astuu syömensä toiveita tuudittaen. Yön kastehelmistä jalkansa kastuu, vaan askel on kevyt ja onnellinen."

"Ihminen aamuista polkua astuu syömensä toiveita tuudittaen. Yön kastehelmistä jalkansa kastuu, vaan askel on kevyt ja onnellinen."

Aila Marjatta

"Ihminen aamuista polkua astuu syömensä toiveita tuudittaen. Yön kastehelmistä jalkansa kastuu, vaan askel on kevyt ja onnellinen."

"Ihminen aamuista polkua astuu syömensä toiveita tuudittaen. Yön kastehelmistä jalkansa kastuu, vaan askel on kevyt ja onnellinen."

Aila Marjatta

"Ih­mi­nen aa­muis­ta pol­kua as­tuu syö­men­sä toi­vei­ta tuu­dit­ta­en. Yön kas­te­hel­mis­tä jal­kan­sa kas­tuu, vaan as­kel on ke­vyt ja on­nel­li­nen."

Lukijan kuva19.9.2021 7.00
Katse maahan päin

Katse maahan päin

Leena

Katse maahan päin

Katse maahan päin

Leena

Kat­se maa­han päin

Lukijan kuva18.9.2021 7.00
Nuotiolla

Nuotiolla

Maria Saukko

Nuotiolla

Nuotiolla

Maria Saukko

Nuo­ti­ol­la

Lukijan kuva17.9.2021 7.00
Puolukkaa riittää.

Puolukkaa riittää.

Riitta Tahkola

Puolukkaa riittää.

Puolukkaa riittää.

Riitta Tahkola

Puo­luk­kaa riit­tää.

Lukijan kuva17.9.2021 7.00
Marja-aika

Marja-aika

Elli

Marja-aika

Marja-aika

Elli

Mar­ja-ai­ka

Lukijan kuva16.9.2021 7.00
Aamu usava

Aamu usava

Kristiina

Aamu usava

Aamu usava

Kristiina

Aa­mu us­va

Lukijan kuva15.9.2021 7.35
Armoaurinko paistaa  vielä

Armoaurinko paistaa vielä

Anita Keränen

Armoaurinko paistaa  vielä

Armoaurinko paistaa vielä

Anita Keränen

Ar­mo­au­rin­ko pais­taa vie­lä

Lukijan kuva14.9.2021 7.10
Polku

Polku

Maria Saukko

Polku

Polku

Maria Saukko

Pol­ku

Lukijan kuva13.9.2021 11.20
Syysilta

Syysilta

Päivi Nikula

Syysilta

Syysilta

Päivi Nikula

Syy­sil­ta

Lukijan kuva2.9.2021 9.00
« 1 2 3 4 5 6 ... 41 »
20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?