JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 28 »
Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Helmi Yrjänä

Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Jouni Tissari viettää aikaa ulkona nuorimman lapsensa Violan (vas. takana) sekä lastenlapsiensa Noelin, Aadan (vas. edessä), Iisan ja Lilianin kanssa.

Helmi Yrjänä

”Isyy­des­sä pa­ras­ta on lap­set”

Puhutaan maasta ja taivaasta8.11.2020 10.00

Met­säs­sä liik­ku­mi­sen li­säk­si Jou­ni Tis­sa­ri pe­laa las­ten­sa kans­sa säh­lyä pari ker­taa vii­kos­sa. Myös reis­sut, ku­ten su­vi­seu­ra­mat­kat ovat mu­ka­vaa yh­teis­tä ai­kaa.

– Ajan kuluessa elämässä alkoi löytyä uusi normaali, kertoo Meri Ristolainen miehensä kuoleman jälkeisestä ajasta.

– Ajan kuluessa elämässä alkoi löytyä uusi normaali, kertoo Meri Ristolainen miehensä kuoleman jälkeisestä ajasta.

Suvi Ristolainen

– Ajan kuluessa elämässä alkoi löytyä uusi normaali, kertoo Meri Ristolainen miehensä kuoleman jälkeisestä ajasta.

– Ajan kuluessa elämässä alkoi löytyä uusi normaali, kertoo Meri Ristolainen miehensä kuoleman jälkeisestä ajasta.

Suvi Ristolainen

Lä­hei­sen me­net­tä­mi­ses­sä ai­ka te­kee teh­tä­vän­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta31.10.2020 6.15

Lä­hei­sen ih­mi­sen me­net­tä­mi­nen te­kee ki­pe­ää. Omais­ten li­säk­si kuo­le­ma usein kos­ket­taa sy­väl­tä suur­ta jouk­koa su­ku­lai­sia, ys­tä­viä, tut­ta­via ja ai­van tun­te­mat­to­mi­a­kin ih­mi­siä. Eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos läh­ti­jä on nuo­ri, mo­net ky­sy­vät mie­les­sään, mik­si näin piti käy­dä.

Johanna Lumijärvi

Johanna Lumijärvi

Hyvä Pai­men on muut­ta­nut yh­dis­tyk­sen mu­ka­na

Puhutaan maasta ja taivaasta29.10.2020 6.15

Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä seu­ra­vie­raan kat­se ha­keu­tuu pu­hu­ja­ko­rok­keen pai­men­ta ja lam­mas­ta ku­vaa­vaan re­lie­fiin.

– Sain pitää äitiäni kädestä kiinni viimeiseen hengenvetoon asti, kertoo Kati Mikkonen.

– Sain pitää äitiäni kädestä kiinni viimeiseen hengenvetoon asti, kertoo Kati Mikkonen.

Kuva haastateltavalta

– Sain pitää äitiäni kädestä kiinni viimeiseen hengenvetoon asti, kertoo Kati Mikkonen.

– Sain pitää äitiäni kädestä kiinni viimeiseen hengenvetoon asti, kertoo Kati Mikkonen.

Kuva haastateltavalta

Kai­puus­sa on ilo­a­kin

Puhutaan maasta ja taivaasta26.10.2020 16.00

Kati Mik­ko­nen asuu kuu­den 6–17-vuo­ti­aan lap­sen­sa ja mie­hen­sä kans­sa Ou­lun­sa­los­sa. 49-vuo­ti­as var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja työs­ken­te­lee päi­vä­ko­dis­sa al­le 3-vuo­ti­ai­den ryh­mäs­sä.

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Kuva Aarne Rainiolta

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Mökkiprojekti Kangasniemellä on toiminut Aarne Rainion eläkkeelle jäädessä hyvänä siirtymävaiheena vieden ajatukset uuteen suuntaan. – Perustukset on tehty, homma jatkuu keväällä.

Kuva Aarne Rainiolta

Van­kien sa­nan­näl­kä kos­ket­taa pu­hu­jaa

Puhutaan maasta ja taivaasta5.10.2020 11.10

SRK:n van­ki­la­lä­he­tys­työs­sä on hen­gel­li­sen lä­he­tys­työn juu­ril­la, ko­kee Aar­ne Rai­nio 15 vuo­den ko­ke­muk­sel­la.

Anni Laitila

Anni Laitila

Elsi Arvola

Anni Laitila

Anni Laitila

Elsi Arvola

”On seu­ro­jen ko­ko­nai­suut­ta ikä­vä”

Puhutaan maasta ja taivaasta13.9.2020 10.15

Reis­jär­vi­nen An­ni Lai­ti­la ja pu­das­jär­vi­nen Ul­la-Mai­ja Hir­vas­nie­mi poh­dis­ke­le­vat poik­keu­sa­jan vai­ku­tus­ta seu­rois­sa käy­mi­seen. Per­hee­näi­dit ovat ko­ke­neet, et­tä vaik­ka on help­po is­tua soh­val­le kuun­te­le­maan seu­ra­lä­he­tys­tä, ver­tais­tu­ki ja koh­taa­mi­set jää­vät tuol­loin puut­tu­maan. An­ni ja Ul­la-Mai­ja ovat huo­man­neet, et­tä ky­läi­lyt vir­kis­tä­vät ar­jen kes­kel­lä: jos­kus tun­tuu, kuin oli­si en­ke­lei­tä liik­keel­lä.

Kuva: Asko Syrjälältä

Kuva: Asko Syrjälältä

A-lin­jan As­ko

Puhutaan maasta ja taivaasta6.9.2020 8.00

– En tun­ne hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ko­vin mo­nia As­ko­ja. Pien­tä se­kaan­nus­ta on jos­kus tul­lut, kun naa­pu­ri­kau­pun­gis­sa asuu täys­ni­mi­kai­ma, joka on vie­lä sa­ma­ni­käi­nen kuin minä.

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Rauno Saarnio

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Kari Pietarinen Pornaisten kirkkotornissa. Pietarinen toimii kirkon remontissa projektipäällikkönä ja valvojana.

Rauno Saarnio

Kah­den­lai­nen ra­ken­ta­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta3.9.2020 6.00

– En­sim­mäi­nen oma työ­maa­ni oli, kun 5–6-vuo­ti­aa­na me­nin naa­pu­riin ja ky­syin, pää­sen­kö töi­hin. Naa­pu­ri palk­ka­si mi­nut, ja palk­ka oli, jos en ihan vää­rin muis­ta, 50 pen­niä tun­nil­ta.

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Eeva Pohjola

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Miika Kopperoinen osoittaa kartalta Afrikan maita, jotka ovat tulleet hänelle tutuiksi työn kautta.

Eeva Pohjola

Lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja on
kar­tal­la työ­teh­tä­vis­tään

Puhutaan maasta ja taivaasta1.9.2020 14.00

Nu­me­roi­den pyö­rit­te­ly, vas­tuu ja eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­nen. Nii­den ym­pä­ril­le Mii­ka Kop­pe­roi­nen on ha­lun­nut ra­ken­taa työ­u­ran­sa.

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Tero Puhakka

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Hanna-Leena Puhakka on luokan- ja aineenopettajaksi opiskeleva pienten poikien äiti.

Tero Puhakka

”Toi­min­taa on so­peu­tet­tu re­surs­se­ja vas­taa­vak­si”

Puhutaan maasta ja taivaasta26.8.2020 9.15

Al­ku­tal­ves­ta 2018 Han­na-Lee­na Pu­hak­ka sai pu­he­lun, jos­sa ky­syt­tiin, on­ko hän käy­tet­tä­vis­sä Li­pe­rin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta­työs­ken­te­lyyn. Ky­sy­mys yl­lät­ti.

« 1 2 3 4 5 6 ... 28 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys