JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Merja Lohilahti

Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Joose Paukkeri istuu isänsä Markuksen sylissä. Joose haaveilee työstä Ilmavoimissa.

Merja Lohilahti

Taivaan Isä johtaa sodan ja rauhan aikana

Puhutaan maasta ja taivaasta16.1.2023 13.05

– Aloi­tin las­ku­var­jo­jää­kä­reis­sä. Va­rus­mies­pal­ve­lus­paik­ka vaih­tui Il­ma­so­ta­kou­luun, jos­ta jat­koin ka­det­ti­kou­luun il­ma­so­ta­lin­jal­le, ker­too yli 20 vuot­ta La­pin len­nos­tos­sa työs­ken­nel­lyt Mar­kus Pauk­ke­ri.

Irma Kallunki kokee, että Hannu-puolison puhujantehtävällä on ollut perheen arkielämään rauhoittava vaikutus.

Irma Kallunki kokee, että Hannu-puolison puhujantehtävällä on ollut perheen arkielämään rauhoittava vaikutus.

Anna Karjula

Irma Kallunki kokee, että Hannu-puolison puhujantehtävällä on ollut perheen arkielämään rauhoittava vaikutus.

Irma Kallunki kokee, että Hannu-puolison puhujantehtävällä on ollut perheen arkielämään rauhoittava vaikutus.

Anna Karjula

Luottavaisena puhujan rinnalla

Puhutaan maasta ja taivaasta6.1.2023 9.45

Pu­hu­jan puo­li­son teh­tä­vä on Ir­ma Kal­lun­gil­le tut­tu pian nel­jän­kym­me­nen vuo­den ajal­ta. Per­hee­seen odo­tet­tiin juu­ri kuu­det­ta las­ta, kun Kuu­sa­mon ko­ti­sii­o­nis­ta tuli pyyn­tö Han­nu-avi­o­mie­hen aset­ta­mi­ses­ta sa­nan­pal­ve­li­jak­si.

– Jos olisi aina kesä, en saisi nauttia avannosta, jumpista, hiihtämisestä ja pimeänä aikana kynttilöistä, toteaa joensuulainen Paula Helka Saukkonen.

– Jos olisi aina kesä, en saisi nauttia avannosta, jumpista, hiihtämisestä ja pimeänä aikana kynttilöistä, toteaa joensuulainen Paula Helka Saukkonen.

Salla Pätsi

– Jos olisi aina kesä, en saisi nauttia avannosta, jumpista, hiihtämisestä ja pimeänä aikana kynttilöistä, toteaa joensuulainen Paula Helka Saukkonen.

– Jos olisi aina kesä, en saisi nauttia avannosta, jumpista, hiihtämisestä ja pimeänä aikana kynttilöistä, toteaa joensuulainen Paula Helka Saukkonen.

Salla Pätsi

Vuodenaikojen vaihtelu tuo rikkautta

Puhutaan maasta ja taivaasta31.12.2022 8.00

Kum­mi­tä­ti­ni, Pau­la Hel­ka Sauk­ko­nen, tyk­kää tal­ves­ta ja pi­me­äs­tä. Hän ko­kee, et­tä oma elä­mä on elet­tä­vä, oli­vat­pa säät min­kä­lai­sia ta­han­sa. Mie­luum­min va­loi­sal­la asen­teel­la.

Sarianna ja Veli-Matti Suomisella on kokemusta useista muutoista ja asumisesta ulkomailla.

Sarianna ja Veli-Matti Suomisella on kokemusta useista muutoista ja asumisesta ulkomailla.

Kuva haastateltavalta

Sarianna ja Veli-Matti Suomisella on kokemusta useista muutoista ja asumisesta ulkomailla.

Sarianna ja Veli-Matti Suomisella on kokemusta useista muutoista ja asumisesta ulkomailla.

Kuva haastateltavalta

Usko viitoittaa tietä elämän eri käänteissä

Puhutaan maasta ja taivaasta30.12.2022 13.10

–Elä­mä­ni uu­det alut ei­vät ole ol­leet it­se­tar­koi­tus. En ole men­nyt nii­tä koh­ti aja­tuk­sel­la, et­tä on koko ajan aloi­tet­ta­va jo­ta­kin alus­ta. Sitä pait­si ar­kie­lä­mäs­sä­ni ra­kas­tan ta­val­li­suut­ta, se on ihan pa­ras­ta, ker­too Sa­ri­an­na Suo­mi­nen.

Alakärpän perheessä kaksi poikaa on syntynyt joulunaikaan. Jalmarista ja Einarista on mukava, kun omilla synttäreillä voi leikkiä pimeäpiilosta. Perheen äiti Hanna kertoo, että onpa joulua viettänyt millaisissa tuntemuksissa tahansa, ajatus pienestä Jeesus-lapsesta, maailman Vapahtajasta, on tuonut lohtua. Perhekuvaan kokoontuivat Hanna, sylissään Ilmari-vauva, Mikko, Juhani, Einari, Iisakki, Jalmari, Rebekka ja Verneri Alakärppä.

Alakärpän perheessä kaksi poikaa on syntynyt joulunaikaan. Jalmarista ja Einarista on mukava, kun omilla synttäreillä voi leikkiä pimeäpiilosta. Perheen äiti Hanna kertoo, että onpa joulua viettänyt millaisissa tuntemuksissa tahansa, ajatus pienestä Jeesus-lapsesta, maailman Vapahtajasta, on tuonut lohtua. Perhekuvaan kokoontuivat Hanna, sylissään Ilmari-vauva, Mikko, Juhani, Einari, Iisakki, Jalmari, Rebekka ja Verneri Alakärppä.

Kuvat: Taina Kosola

Alakärpän perheessä kaksi poikaa on syntynyt joulunaikaan. Jalmarista ja Einarista on mukava, kun omilla synttäreillä voi leikkiä pimeäpiilosta. Perheen äiti Hanna kertoo, että onpa joulua viettänyt millaisissa tuntemuksissa tahansa, ajatus pienestä Jeesus-lapsesta, maailman Vapahtajasta, on tuonut lohtua. Perhekuvaan kokoontuivat Hanna, sylissään Ilmari-vauva, Mikko, Juhani, Einari, Iisakki, Jalmari, Rebekka ja Verneri Alakärppä.

Alakärpän perheessä kaksi poikaa on syntynyt joulunaikaan. Jalmarista ja Einarista on mukava, kun omilla synttäreillä voi leikkiä pimeäpiilosta. Perheen äiti Hanna kertoo, että onpa joulua viettänyt millaisissa tuntemuksissa tahansa, ajatus pienestä Jeesus-lapsesta, maailman Vapahtajasta, on tuonut lohtua. Perhekuvaan kokoontuivat Hanna, sylissään Ilmari-vauva, Mikko, Juhani, Einari, Iisakki, Jalmari, Rebekka ja Verneri Alakärppä.

Kuvat: Taina Kosola

”Kun saa vauvan jouluna, Marian osa tulee lähelle”

Puhutaan maasta ja taivaasta21.12.2022 12.00

Kun vau­van syn­ty­mä ajoit­tuu hy­vin lä­hel­le jou­lua, ele­tään per­hees­sä ta­val­lis­ta jän­nit­tä­väm­piä ai­ko­ja. On val­mis­tau­dut­ta­va sii­hen, et­tä äi­ti mah­dol­li­ses­ti viet­tää jou­lun­py­hät sai­raa­las­sa.

Kuvituskuva. Kuvan henkilö ei liity juttuun.

Kuvituskuva. Kuvan henkilö ei liity juttuun.

Päivi Peltoniemi

Kuvituskuva. Kuvan henkilö ei liity juttuun.

Kuvituskuva. Kuvan henkilö ei liity juttuun.

Päivi Peltoniemi

Vakava masennus vei pimeään

Puhutaan maasta ja taivaasta10.12.2022 8.10

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen ai­heut­ta­mas­ta trau­mas­ta ja va­ka­vas­ta ma­sen­nuk­ses­ta toi­pu­mi­nen on pit­kä ja vaa­ti­va pro­ses­si. Kuu­si­tois­ta­vuo­ti­aan Sil­jan (nimi muu­tet­tu) ta­ri­na kui­ten­kin osoit­taa, et­tä kai­kes­ta voi sel­viy­tyä.

Kuntapäättäjänä maanpuolustuskurssilla

Puhutaan maasta ja taivaasta6.12.2022 10.05

Poh­jois-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to ja Kai­nuun pri­kaa­ti jär­jes­ti­vät Suo­men en­sim­mäi­sen joh­ta­vil­le kun­ta­päät­tä­jil­le suun­na­tun maan­puo­lus­tus­kurs­sin Ou­lus­sa mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­la.

Reserviläinen Lasse Hintsala lähdössä ”reissuun” maanpuolustuskoulutukseen.

Reserviläinen Lasse Hintsala lähdössä ”reissuun” maanpuolustuskoulutukseen.

Kuva haastateltavalta

Reserviläinen Lasse Hintsala lähdössä ”reissuun” maanpuolustuskoulutukseen.

Reserviläinen Lasse Hintsala lähdössä ”reissuun” maanpuolustuskoulutukseen.

Kuva haastateltavalta

Reserviläistoiminta vahvistaa puolustusvalmiutta

Puhutaan maasta ja taivaasta5.12.2022 7.00

Kem­pe­le­läi­nen Las­se Hint­sa­la on ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na re­ser­vi­läis­toi­min­nas­sa. Hint­sa­la ker­toi toi­min­nan si­säl­lös­tä ja sii­tä, ke­nel­lä sii­hen on mah­dol­li­suus osal­lis­tua.

Leipälän sukua kolmessa polvessa. Anna-Maija Hiltunen (vas.), Antti Leipälä, Anneli ja Esko Leipälä sekä Valtteri, Roosa, Linnea ja Veera Hiltunen. Nuorin polvi totesi perineen Anneli-mummolta ahkeruutta, sinnikkyyttä ja käsityötaitoja.

Leipälän sukua kolmessa polvessa. Anna-Maija Hiltunen (vas.), Antti Leipälä, Anneli ja Esko Leipälä sekä Valtteri, Roosa, Linnea ja Veera Hiltunen. Nuorin polvi totesi perineen Anneli-mummolta ahkeruutta, sinnikkyyttä ja käsityötaitoja.

Kuva: Päiviö Karttunen

Leipälän sukua kolmessa polvessa. Anna-Maija Hiltunen (vas.), Antti Leipälä, Anneli ja Esko Leipälä sekä Valtteri, Roosa, Linnea ja Veera Hiltunen. Nuorin polvi totesi perineen Anneli-mummolta ahkeruutta, sinnikkyyttä ja käsityötaitoja.

Leipälän sukua kolmessa polvessa. Anna-Maija Hiltunen (vas.), Antti Leipälä, Anneli ja Esko Leipälä sekä Valtteri, Roosa, Linnea ja Veera Hiltunen. Nuorin polvi totesi perineen Anneli-mummolta ahkeruutta, sinnikkyyttä ja käsityötaitoja.

Kuva: Päiviö Karttunen

Sota vei kodin kahdesti Viipurissa

Puhutaan maasta ja taivaasta2.12.2022 14.00

Kar­ja­lai­nen iloi­suus ja vie­raan­va­rai­suus on ko­et­ta­vis­sa, kun me­nee An­ne­li ja Es­ko Lei­pä­län ko­tiin Haa­pa­jär­ven Ok­sa­val­le. Pöy­däs­sä on iso kul­hol­li­nen An­ne­lin lei­po­mia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta, ja Es­ko toi­mit­taa koh­ta vie­rai­ta sa­vu­sau­naan. Lei­pä­löi­den ty­tär An­na-Mai­ja Hil­tu­nen on tul­lut käy­mään Ii­sal­mes­ta kol­men tyt­tä­ren­sä ja poi­kan­sa kans­sa. Myös naa­pu­ris­sa asu­va Lei­pä­löi­den poi­ka Ant­ti Lei­pä­lä on tul­lut pii­pah­ta­maan. Pai­kal­la on siis kol­me su­ku­pol­vea.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Kuvat haastateltavalta

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Tero Pitkälä pitää elävästä tulesta, ja halkojen tekeminenkin on mielekästä sekä terapeuttista puuhaa.

Kuvat haastateltavalta

Hyvä vanhemmuus on läsnäoloa

Puhutaan maasta ja taivaasta19.11.2022 6.00

Tero Pit­kä­lä on tuo­re so­si­aa­li­oh­jaa­ja per­he­so­si­aa­li­työs­sä. Ai­em­min hän on toi­mi­nut op­tik­ko­na ja yrit­tä­jä­nä, mut­ta vii­me ke­vää­nä hän val­mis­tui so­si­o­no­mik­si. Opis­ke­lun vii­mei­sen vuo­den Pit­kä­lä teki per­he­työ­tä. Juu­ri 50 vuot­ta täyt­tä­neel­lä am­ma­tin­vaih­ta­jal­la on 14 las­ta ja hän on pap­pa kak­sos­po­jil­le.

« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys