JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 27 »
Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Kuva: Tervolta

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Kuva: Tervolta

Iso­suus ot­taa ja an­taa – lei­rit vir­kis­tä­vät us­ko­ne­lä­mää

Puhutaan maasta ja taivaasta13.7.2020 7.05

Iso­sen teh­tä­vä on par­haim­mil­laan työ­tä, jos­ta saa ener­gi­aa, roh­kai­sua ja vas­tauk­sia mie­len pääl­lä ole­viin ky­sy­myk­siin, Jen­ni Ter­vo ker­too.

Kuva: Heikki Kenttämies

Kuva: Heikki Kenttämies

Tam­pe­re­lai­nen Heik­ki Kent­tä­mies hoi­taa tulk­kauk­sen tek­niik­kaa

Puhutaan maasta ja taivaasta29.6.2020 13.25

Tä­män vuo­den su­vi­seu­rois­sa tulk­kaus­paik­ka­kun­tia on ol­lut usei­ta, ja jo­kai­sel­le niis­tä on ja­et­tu vuo­rot eri kiel­ten tulk­kauk­seen. Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tys on toi­mi­nut yh­te­nä tulk­kaus­paik­ka­na.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

Men­nei­tä su­vi­seu­ro­ja ja yh­teis­tä mat­kaa muis­tel­len

Puhutaan maasta ja taivaasta29.6.2020 10.30

Su­vi­seu­ra­lau­an­tai­na muis­te­lim­me Lii­sa ja Ee­ro Kin­nu­sen kans­sa Pat­ti­jo­el­la Su­vi­seu­ro­ja men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Kuva Jenni Hilliaholta

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Kuva Jenni Hilliaholta

Reis­jär­vel­tä Hel­sin­kiin – kä­vel­len

Puhutaan maasta ja taivaasta20.6.2020 8.00

– Muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä ol­laan taas tiel­lä ja mat­kal­la, kun tou­ko­kuun lo­pul­le va­ra­tut len­not vie py­hiin­va­el­lus­rei­til­le Es­pan­jaan.

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Sini Pisilä

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Sini Pisilä

”Seu­rois­sa näen, et­tä per­hei­tä kun­ni­oi­te­taan”

Puhutaan maasta ja taivaasta18.6.2020 6.00

Kyl­lä mi­nus­ta tun­tuu, et­tä olen suo­ma­lai­nen, sa­noo Raa­hes­sa asu­va nuo­ri kris­tit­ty per­hee­näi­ti Ib­ti­haal Ab­bas.

Vihkimistoimitusta johti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Vihittävänä oli Janne Suomalan lisäksi Maini Salmi.

Vihkimistoimitusta johti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Vihittävänä oli Janne Suomalan lisäksi Maini Salmi.

Mirja Aho

Vihkimistoimitusta johti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Vihittävänä oli Janne Suomalan lisäksi Maini Salmi.

Vihkimistoimitusta johti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Vihittävänä oli Janne Suomalan lisäksi Maini Salmi.

Mirja Aho

Pap­pi vä­lit­tää Ju­ma­lan ar­moa ja rak­kaut­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta14.6.2020 6.00

Jan­ne Suo­ma­la vi­hit­tiin 1. ke­sä­kuu­ta Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa pa­pin vir­kaan. Hän si­tou­tui hoi­ta­maan vir­kaa pää­toi­men­sa eli us­kon­non, psy­ko­lo­gi­an ja fi­lo­so­fi­an leh­to­rin vi­ran ohel­la. Suo­ma­la toi­mii opet­ta­ja­na Vääk­syn lu­ki­os­sa.

Tervetuloa kauppaan! toivottaa Lea Kinnunen.

Tervetuloa kauppaan! toivottaa Lea Kinnunen.

Marita Rantanen

Tervetuloa kauppaan! toivottaa Lea Kinnunen.

Tervetuloa kauppaan! toivottaa Lea Kinnunen.

Marita Rantanen

Kau­pas­sa koh­taa eri­lai­suu­den kir­jon

Puhutaan maasta ja taivaasta11.6.2020 6.00

Pal­ve­lu­vas­taa­va­na lä­hi­kau­pas­sa toi­mi­va Lea Kin­nu­nen iloit­see eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta ja mu­ka­vas­ta työ­yh­tei­sös­tä.

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”.  Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”. Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

Kuva haastateltavalta

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”.  Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”. Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

Kuva haastateltavalta

Huip­pu­po­ruk­ka ja ti­lan­ne­huu­mo­ri ins­pi­roi­vat poik­keu­sa­jan pää­toi­mit­ta­jaa

Puhutaan maasta ja taivaasta6.6.2020 6.45

– Ra­dio on mi­nul­le ys­tä­vä, Ke­sä­seu­ra­ra­dio on us­ko­vai­nen ys­tä­vä. Tiet­ty­jä oh­jel­mia kuun­te­len sään­nöl­li­ses­ti, ja jos en eh­di, niin Aree­nas­ta jäl­ki­kä­teen.

Kuva Karjalaisilta

Kuva Karjalaisilta

Pi­ha­su­vi­seu­roi­hin, jos Ju­ma­la suo

Puhutaan maasta ja taivaasta4.6.2020 6.15

Kun Reis­jär­ven pel­loil­la pai­kan pääl­lä pi­det­tä­vät SRK:n Su­vi­seu­rat pe­ruun­tui­vat, al­koi moni per­he, suku ja ys­tä­vä­pii­ri suun­ni­tel­la seu­ro­jen viet­toa pie­nem­mäl­lä vä­ki­mää­räl­lä.

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Kuva: Harriet Urponen

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Kuva: Harriet Urponen

Piis­pa Kes­ki­ta­lo toi­voo ke­säl­tä le­poa ja yh­des­sä­o­loa las­ten­las­ten­sa kans­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta2.6.2020 6.05

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa­na pian kak­si vuot­ta toi­mi­nut Juk­ka Kes­ki­ta­lo ko­kee, et­tä on pa­lan­nut juu­ril­leen. Täl­lä hän viit­taa sekä ko­ti­kau­pun­kiin­sa Ou­luun et­tä teh­tä­vään­sä.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 27 »
20.1.2021

Apos­to­li­na olen saa­nut teh­tä­väk­se­ni aut­taa Ju­ma­lan va­lit­tu­ja us­ko­maan, tun­te­maan py­hän to­tuu­den ja toi­vo­en odot­ta­maan ikuis­ta elä­mää. Tit. 1:1–2

Viikon kysymys

Viikon kysymys