JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
Anita Anttila (vas.) ja Mariella Anttila arvostavat tavallista arkea ja luottavat Taivaan Isän huolenpitoon.

Anita Anttila (vas.) ja Mariella Anttila arvostavat tavallista arkea ja luottavat Taivaan Isän huolenpitoon.

Erkki Alasaarela

Anita Anttila (vas.) ja Mariella Anttila arvostavat tavallista arkea ja luottavat Taivaan Isän huolenpitoon.

Anita Anttila (vas.) ja Mariella Anttila arvostavat tavallista arkea ja luottavat Taivaan Isän huolenpitoon.

Erkki Alasaarela

”Olisi mukava, jos useammat kuulevat osaisivat viittoa”

Puhutaan maasta ja taivaasta23.9.2021 8.00

Mariel­la Ant­ti­la on 21-vuo­ti­as lu­mi­jo­ki­nen nuo­ri. Hä­nen elä­män­sä Tai­vaan Isä oli tar­koit­ta­nut eri­lai­sek­si sii­nä mie­les­sä, et­tä hän ei kuu­le lain­kaan. Tämä piir­re tuli osa­na har­vi­nais­ta sai­raut­ta.

Salla Pätsi Posion Lohirannalta on seitsemän lapsen äiti.  Hän hoitaa lampaita ja toimii henkilökohtaisena avustajana.

Salla Pätsi Posion Lohirannalta on seitsemän lapsen äiti. Hän hoitaa lampaita ja toimii henkilökohtaisena avustajana.

Mikko Pätsi

Salla Pätsi Posion Lohirannalta on seitsemän lapsen äiti.  Hän hoitaa lampaita ja toimii henkilökohtaisena avustajana.

Salla Pätsi Posion Lohirannalta on seitsemän lapsen äiti. Hän hoitaa lampaita ja toimii henkilökohtaisena avustajana.

Mikko Pätsi

”Ei tarvi olla enempää kuin on” – kohtuullinen voi olla kuka vain

Puhutaan maasta ja taivaasta17.9.2021 12.55

Kurk­kaa kier­rä­tys­vaa­te­kas­siin, kar­si kuor­mit­ta­vat me­not. Koh­tuul­li­suus liit­tyy sekä omai­suu­teen et­tä ih­mis­suh­tei­siin ja elä­män­tyy­liin. Sal­la Pät­si ja Eli­sa Kuos­ma­nen pun­ta­roi­vat, mikä on riit­tä­väs­ti.

Viime keväänä Milja Saarnio päätti miehensä kanssa, että he ostavat vanhan, jatkuvasti rikki olevan auton tilalle joko paremman auton tai niin hyvän sähköpyörän, että sitä voi käyttää auton korvikkeena. – Päädyimme jälkimmäiseen, ja nyt ajamme Tampereen sisäiset matkat pääosin sähköavusteisella laatikkopyörällä. Valinta tuntuu hyvältä niin ilmaston kuin arkiliikunnan lisääntymisenkin kannalta. Pyörän kyydistä huiskuttelee 5-vuotias Aune.

Viime keväänä Milja Saarnio päätti miehensä kanssa, että he ostavat vanhan, jatkuvasti rikki olevan auton tilalle joko paremman auton tai niin hyvän sähköpyörän, että sitä voi käyttää auton korvikkeena. – Päädyimme jälkimmäiseen, ja nyt ajamme Tampereen sisäiset matkat pääosin sähköavusteisella laatikkopyörällä. Valinta tuntuu hyvältä niin ilmaston kuin arkiliikunnan lisääntymisenkin kannalta. Pyörän kyydistä huiskuttelee 5-vuotias Aune.

Jeremia Saarnio

Viime keväänä Milja Saarnio päätti miehensä kanssa, että he ostavat vanhan, jatkuvasti rikki olevan auton tilalle joko paremman auton tai niin hyvän sähköpyörän, että sitä voi käyttää auton korvikkeena. – Päädyimme jälkimmäiseen, ja nyt ajamme Tampereen sisäiset matkat pääosin sähköavusteisella laatikkopyörällä. Valinta tuntuu hyvältä niin ilmaston kuin arkiliikunnan lisääntymisenkin kannalta. Pyörän kyydistä huiskuttelee 5-vuotias Aune.

Viime keväänä Milja Saarnio päätti miehensä kanssa, että he ostavat vanhan, jatkuvasti rikki olevan auton tilalle joko paremman auton tai niin hyvän sähköpyörän, että sitä voi käyttää auton korvikkeena. – Päädyimme jälkimmäiseen, ja nyt ajamme Tampereen sisäiset matkat pääosin sähköavusteisella laatikkopyörällä. Valinta tuntuu hyvältä niin ilmaston kuin arkiliikunnan lisääntymisenkin kannalta. Pyörän kyydistä huiskuttelee 5-vuotias Aune.

Jeremia Saarnio

”Neljällä paidalla ja kaksilla farkuilla pärjäsi talven yli”

Puhutaan maasta ja taivaasta15.9.2021 12.15

Tam­pe­re­lai­sen Mil­ja Saar­ni­on per­heen elä­mäs­sä kak­si vuot­ta sit­ten to­teu­tu­nut haa­ve omas­ta asun­nos­ta muo­dos­tui kään­ne­koh­dak­si hei­dän ku­lu­tus­tot­tu­muk­si­aan aja­tel­len.

Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Tapio Honkanen

Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Tapio Honkanen

Kirjastoautonkuljettaja edistää lukutaitoa

Puhutaan maasta ja taivaasta8.9.2021 10.00

Tä­nään, 8. syys­kuu­ta, vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä lu­ku­tai­don päi­vää (In­ter­na­ti­o­nal Li­te­ra­cy Day). Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on muis­tut­taa kan­sain­vä­lis­tä yh­tei­söä lu­ku­tai­don mer­ki­tyk­ses­tä ja kou­lu­tuk­sen tär­key­des­tä kes­tä­vän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Ammatti löytyi vapaaehtoistyön avulla

Puhutaan maasta ja taivaasta3.9.2021 14.00

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Kirs­ti Räi­hä on ol­lut asuin­paik­ka­kun­tien­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä mo­nen­lai­ses­sa työs­sä mu­ka­na.

Kati Kanto

Kati Kanto

Enkelin sylissä

Puhutaan maasta ja taivaasta29.8.2021 10.30

Ee­va Ra­ja­ta­lo ko­kee elä­neen­sä en­ke­lin var­je­luk­sen to­dek­si elä­mäs­sään. Psal­mit ovat hä­nel­le tär­kei­tä.

Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Kuva: Haastateltavalta

Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Niilan kolmas luokka alkoi iloisesti ja rutiinilla.

Kuva: Haastateltavalta

Kolmas luokka alkoi mukavasti – Niilan ei tarvitse jännittää

Puhutaan maasta ja taivaasta26.8.2021 8.45

Nii­lan kou­lu­syk­sy ete­nee to­tut­tua ra­taa, mut­ta ko­to­na on lu­vas­sa uu­sia, jän­nit­tä­viä tuu­lia muu­ton myö­tä.

Henna Pärkkä on 30-vuotias oululainen tradenomi, joka työskentelee SRK:lla lähetystyön sihteerinä.

Henna Pärkkä on 30-vuotias oululainen tradenomi, joka työskentelee SRK:lla lähetystyön sihteerinä.

Helmi Yrjänä

Henna Pärkkä on 30-vuotias oululainen tradenomi, joka työskentelee SRK:lla lähetystyön sihteerinä.

Henna Pärkkä on 30-vuotias oululainen tradenomi, joka työskentelee SRK:lla lähetystyön sihteerinä.

Helmi Yrjänä

Jumala johdatti toisin

Puhutaan maasta ja taivaasta24.8.2021 7.30

Työ on niin iso osa elä­mää, et­tä työt­tö­mä­nä elä­män mer­ki­tyk­sel­li­syys voi ky­see­na­lais­tua. Työn saa­mi­nen työt­tö­myy­den jäl­keen on suu­ri kii­tok­sen ai­he.

Kaisa Heikkala

Kaisa Heikkala

Kantava ajatus: Pietarilaisen taulun koskettava tarina

Puhutaan maasta ja taivaasta19.8.2021 8.00

Po­si­o­lai­nen El­sa Ryy­nä­nen ker­too lin­ja-au­to­ret­kis­tä, joi­ta Heik­ki­län Paa­vo jär­jes­ti Ro­va­nie­mel­tä 1980-lu­vul­la Pie­ta­riin.

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Hannele Saukko

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Hannele Saukko

Uskomisen lahja on Jumalan työ

Puhutaan maasta ja taivaasta14.8.2021 8.00

Reis­jär­ven opis­to­seu­rois­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na pal­vel­lut Ai­mo Hau­ta­mä­ki ker­toi aja­tuk­si­aan pu­hees­taan vie­lä sen pi­det­ty­ään.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
18.5.2022

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 1. Joh. 3:18

Viikon kysymys

Viikon kysymys