JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 28 »

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Koh­tuus on pai­kal­laan ur­hei­lus­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta25.8.2020 17.00

Ou­lu­lai­set ur­hei­lu­mie­het Juk­ka Kol­mo­nen ja Ka­le­vi Haa­pa­lah­ti pal­lot­te­le­vat sitä, mil­loin hyvä har­ras­tus, lii­kun­ta, voi muut­tua huo­nok­si. Juk­ka on seu­ra­kun­ta­pap­pi ja yrit­tä­jä, Ka­le­vi en­ti­nen yrit­tä­jä ja ny­kyi­nen elä­ke­läi­nen.

– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

Reeta Hakala

– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

– Uskon perusoletuksia on se, että Jumala on viisaudessaan luomaansa maailmaa mittaamattomasti suurempi ja hänelle kaikki on mahdollista, pohtii Juha Hakala.

Reeta Hakala

Ju­ma­lan luo­va tah­to on kai­ken ta­ka­na

Puhutaan maasta ja taivaasta18.8.2020 6.00

– Tie­de ke­hit­tyy kai­ken ai­kaa, mut­ta se­kin ke­hit­tyy tie­tyis­sä ra­jois­sa. Ju­ma­lan luo­va tah­to on kai­ken ta­ka­na – myös sen ta­ka­na, mitä tie­teen ken­täl­lä ta­pah­tuu, poh­tii Juha Ha­ka­la.

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Kun kun­toi­lu oli ko­ho­ta kai­ken ylä­puo­lel­le

Puhutaan maasta ja taivaasta15.8.2020 6.05

Tor­ni­o­lai­nen Mar­ja-Lee­na Hen­ti­lä tie­tää, mi­ten liik­ku­mi­ses­ta voi tul­la vä­hi­tel­len kes­kei­nen, jopa mui­ta elä­män­va­lin­to­ja oh­jaa­va asia. Per­hee­näi­ti ko­kee käy­neen­sä us­kon kans­sa haak­si­ri­kon par­taal­la.

Intiassa valmistettu vanhanaikainen moottoripyörä on Matti Hintikan mielestä kätevä kulkuväline kaupungissa.

Intiassa valmistettu vanhanaikainen moottoripyörä on Matti Hintikan mielestä kätevä kulkuväline kaupungissa.

Reetta Lindfors

Intiassa valmistettu vanhanaikainen moottoripyörä on Matti Hintikan mielestä kätevä kulkuväline kaupungissa.

Intiassa valmistettu vanhanaikainen moottoripyörä on Matti Hintikan mielestä kätevä kulkuväline kaupungissa.

Reetta Lindfors

Ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja lai­na­si Jee­suk­sen sa­no­ja hiih­to­skan­daa­lin kes­kel­lä

Puhutaan maasta ja taivaasta13.8.2020 6.55

Ur­hei­lu­mu­seo on suo­ma­lai­sen lii­kun­nan ja ur­hei­lun kan­sal­lis­ko­ko­el­ma. Tä­män jopa maa­il­man­laa­jui­ses­ti ar­vok­kaan ai­neis­ton ää­rel­lä mu­se­on tuot­ta­ja Mat­ti Hin­tik­ka työs­ken­te­lee.

Ju­ma­la joh­ti aut­ta­mis­työ­hön

Puhutaan maasta ja taivaasta10.8.2020 6.30

Yli­kii­min­ki­läi­ses­sä Han­na-Mai­ja ja Mar­kus Hol­min per­hees­sä käy kuu­kau­sit­tain tu­ki­per­he­lap­sia, ja vuo­den alus­ta myös ikäih­mi­siä per­he­hoi­dos­sa.

Rauno Saarnio

Rauno Saarnio

Valo lois­taa pi­me­ne­vään il­taan

Puhutaan maasta ja taivaasta7.8.2020 6.50

Mänt­sä­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lon laa­jen­nuk­sen on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Jus­si Räty. Seu­ra­sa­lin pää­ty­sei­näl­lä, pu­hu­ja­ko­rok­keen vie­res­sä on ik­ku­noi­ta. Kes­kel­lä on suu­ri ik­ku­na, joka ja­kaan­tuu nel­jään ruu­tuun. Näis­tä muo­dos­tuu tyh­jä ris­ti.

Nuotiohetki, jossa Saara sai ympärilleen Evenan, Maijan, Neemin, Karloksen, Liisan, Melian, Jaakon, Magnuksen ja Nikolaksen.

Nuotiohetki, jossa Saara sai ympärilleen Evenan, Maijan, Neemin, Karloksen, Liisan, Melian, Jaakon, Magnuksen ja Nikolaksen.

Saara Rimpiläisen kuva-arkistosta

Nuotiohetki, jossa Saara sai ympärilleen Evenan, Maijan, Neemin, Karloksen, Liisan, Melian, Jaakon, Magnuksen ja Nikolaksen.

Nuotiohetki, jossa Saara sai ympärilleen Evenan, Maijan, Neemin, Karloksen, Liisan, Melian, Jaakon, Magnuksen ja Nikolaksen.

Saara Rimpiläisen kuva-arkistosta

Lap­set ovat lä­him­pä­nä sy­dän­tä

Puhutaan maasta ja taivaasta3.8.2020 6.15

– Asun yk­sin ko­dis­sa­ni. Ajat­te­len, et­tä minä muo­dos­tan oman per­heen. Mut­ta laa­jem­mas­sa mie­les­sä per­hee­see­ni kuu­lu­vat myös lä­hel­lä asu­vat van­hem­mat ja si­sa­ruk­set per­hei­neen. Saan myös kuu­lua Ju­ma­lan per­he­vä­keen, Rim­pi­läi­nen poh­tii.

Aiemmin Sanna Kokolle oli tärkeää pärjätä vähillä unilla. – Luoja järjesti asioita, ja saan nykyään unta riittävästi, hän sanoo.

Aiemmin Sanna Kokolle oli tärkeää pärjätä vähillä unilla. – Luoja järjesti asioita, ja saan nykyään unta riittävästi, hän sanoo.

Annie Kokko

Aiemmin Sanna Kokolle oli tärkeää pärjätä vähillä unilla. – Luoja järjesti asioita, ja saan nykyään unta riittävästi, hän sanoo.

Aiemmin Sanna Kokolle oli tärkeää pärjätä vähillä unilla. – Luoja järjesti asioita, ja saan nykyään unta riittävästi, hän sanoo.

Annie Kokko

Hy­vin­voin­ti pa­ra­nee riit­tä­väl­lä unel­la

Puhutaan maasta ja taivaasta28.7.2020 6.45

Työ­pai­kan työ­hy­vin­voin­tip­ro­jek­ti on saa­nut tyr­nä­vä­läi­sen San­na Ko­kon suh­tau­tu­maan nuk­ku­mi­seen ar­mol­li­sem­min: enää hän ei sin­nit­te­le lii­an vä­hil­lä unil­la.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Rip­pi­kou­lun muu­tok­sis­sa nä­kyi siu­naus

Puhutaan maasta ja taivaasta27.7.2020 6.20

Vii­me syk­sy­nä pää­sin mu­kaan tä­män vuo­den Mai­tois­ten yk­kös­lei­rin hen­ki­lö­kun­taan. Lei­ri­läi­set ja hen­ki­lö­kun­ta ta­pa­si­vat rip­pi­kou­lun ko­di­nil­las­sa Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Maria Nieminen

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Maria Nieminen

Tär­kein­tä on hyvä ja rau­hal­li­nen mie­li

Puhutaan maasta ja taivaasta23.7.2020 6.25

– Musiik­ki on tär­keä osa mi­nua, ja se on an­ta­nut mi­nul­le mon­ta hy­vää ja ar­vo­kas­ta ko­ke­mus­ta. Mu­siik­ki on eri­tyi­ses­ti kei­no saa­da hyvä mie­li vai­ke­a­na­kin het­ke­nä ja ren­tou­tua. Mu­siik­ki on myös vah­vis­ta­nut us­ko­a­ni. Sii­o­nin lau­lut ja vir­ret kos­ket­ta­vat, kun sä­vel ja sa­nat tu­ke­vat toi­si­aan, ker­too sie­vi­läi­nen Os­ka­ri Lin­na.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 28 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys