JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 12 13 14 15
Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea sointui Helenaan

Puhutaan maasta ja taivaasta5.1.2020 7.05

Lea Pöys­kö asuu Ou­lus­sa ker­ros­ta­los­sa mie­hen­sä kans­sa. Kaik­ki 10 las­ta ovat jo läh­te­neet ko­toa.

Pääsin pimeydestä valoon

Puhutaan maasta ja taivaasta21.12.2019 6.13

Su­san­ne Ej­re­sund sai pa­ran­nuk­sen ar­mon joi­ta­kin vuo­sia sit­ten. Lap­suu­des­saan hä­nel­lä ei ol­lut kou­lu­luo­kal­laan tai ys­tä­vä­pii­ris­sään us­ko­vai­sia. Ou­lus­sa si­jait­se­van lap­suus­ko­din lä­hel­lä asui muu­ta­ma us­ko­vai­nen per­he, joi­den luo­na Ej­re­sund vie­rai­li muu­ta­man ker­ran.

Neuvottelua ja kompromisseja yhteiskunnan hyväksi

Puhutaan maasta ja taivaasta19.12.2019 15.31

Tyr­nä­vä­läi­nen Ta­pa­ni Töl­li luo­pui kan­sa­ne­dus­ta­juu­des­ta ke­vääl­lä. Eläk­keel­le Töl­li ei ole ai­van ko­ko­naan vie­lä jää­nyt, sil­lä Kun­ta­lii­ton va­ra­pu­heen­joht­ta­juus vie hä­net Hel­sin­kiin pari ker­taa kuu­kau­des­sa. En­nen 16 vuot­ta kes­tä­nyt­tä kan­sa­ne­dus­ta­juut­ta Ta­pa­ni Töl­li eh­ti työs­ken­nel­lä Tul­li­hal­li­tuk­ses­sa, Työ­nan­ta­jain­kes­kus­lii­tos­sa ja Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja­na.

Muistoja Viljami-papasta

Puhutaan maasta ja taivaasta30.11.2019 13.14

Vil­ja­mi-pap­pa­ni oli yk­si heis­tä, jot­ka syk­syl­lä 1939 läh­ti­vät puo­lus­ta­maan Suo­me­am­me. Hän pal­ve­li JR27:ssa ki­vää­ri­ryh­män joh­ta­ja­na. Edes­sä oli­vat muun mu­as­sa Raat­teen­tien ää­rim­mäi­sen ras­kaat tais­te­lut.

Laulussa lapsuuden maisemat – Barndomslandskapen i sången

Puhutaan maasta ja taivaasta28.11.2019 6.59

Ruot­sis­sa asu­van Mir­ja­mi Hjal­mars­so­nin lem­pi­lau­lu on Sii­o­nin lau­lu 18, On kyl­mä Poh­jo­lan pak­kas­sää.

Koti, josta löytyy kaikki tarpeellinen

Puhutaan maasta ja taivaasta26.11.2019 6.31

Mir­ja ja Jaak­ko Sivénin pu­nai­nen tupa Pe­tä­jä­ve­den kes­kus­tas­sa tuik­kii läm­min­tä va­loa. Valo vä­lit­tyy pait­si ik­ku­nois­ta myös pie­nen ko­din sy­dä­mel­li­sis­tä asuk­kais­ta.

Kulttuurikummi iloa jakamassa

Puhutaan maasta ja taivaasta7.11.2019 6.35

Su­vait­se­vai­suus, lä­him­mäi­sen­rak­kaus ja tois­ten aut­ta­mi­nen ovat Pau­la Ho­pal­le tär­kei­tä äi­din opet­ta­mia ar­vo­ja.

« 1 ... 12 13 14 15
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys