JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mie­hen Per­he­pei­li-pals­ta muut­tuu Py­sä­kik­si

Martikainen Päivi
Uutiset
22.5.2014 7.15

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140522071500

Päi­vä­mie­hen Per­he­pei­li-pals­tan nimi muut­tuu. Pals­tal­le et­sit­tiin uut­ta ni­meä ni­mi­kil­pai­lul­la, ja toi­mi­tus va­lit­si lu­kuis­ten eh­do­tus­ten jou­kos­ta ni­mek­si Py­sä­kin. Nimi so­pii pals­tal­le, jon­ka tar­koi­tus on py­säyt­tää lu­ki­jat eri­lais­ten ko­ke­mus­ten ää­rel­le.

Py­säk­ki-ni­meä eh­dot­ti kak­si ni­mi­kil­pai­luun osal­lis­tu­jaa.

– Moni kir­joit­ta­ja miel­si Per­he­pei­li-pals­tan pel­käs­tään per­heel­li­sil­le tar­koi­te­tuk­si, vaik­ka ni­mel­lä vii­tat­tiin myös sii­hen, et­tä me kaik­ki kuu­lum­me Ju­ma­lan per­hee­seen, Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus­sih­tee­ri Pek­ka Ait­ta­kum­pu ker­too uu­dis­tuk­sen taus­tas­ta.

– Pals­tal­le voi kir­joit­taa iäs­tä ja elä­män­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta ja py­säh­tyä tar­kas­te­le­maan jo­ta­kin asi­aa, tuo­ki­o­ku­vaa elä­mäs­tä, Ait­ta­kum­pu to­te­aa.

Kaik­ki­aan 90 lu­ki­jaa lä­het­ti pals­tal­le yh­den tai use­am­man ni­mieh­do­tuk­sen. Eh­do­tuk­sis­sa tois­tui­vat mat­kan­te­koon liit­ty­vät sa­nat mat­ka, tie ja pol­ku sekä jo­ka­päi­väi­seen elä­mään liit­ty­vät elä­mä, pei­li, ar­ki ja ik­ku­na. Lä­pi­leik­kaus­ta yk­sit­täis­ten eh­do­tus­ten kir­jos­ta edus­ta­vat Tou­ko­met­ti­nen, Rä­sy­mat­to, Eväs­ko­ri, Pa­let­ti, Mie­te­mys­syt, Leh­ti­ön­nurk­ka, Nä­kö­vink­ke­li, Psal­min paik­ka ja Kul­ki­jan kuu­lu­mi­set.

Vuon­na 2012 to­teu­te­tun lu­ki­ja­tut­ki­muk­sen mu­kaan vuo­des­ta 1995 läh­tien il­mes­ty­nyt Per­he­pei­li on yk­si Päi­vä­mie­hen lu­e­tuim­mis­ta pals­tois­ta.

Uu­den ni­men myö­tä myös pals­tan logo uu­dis­tui. Tuo­reen Py­säk­ki-lo­gon on to­teut­ta­nut SRK:n graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja Eli­se Luok­ka­nen-Pyl­vä­näi­nen.

– Py­säk­ki-lo­gon lin­kit­tä­mi­sel­lä kai­kil­le tut­tuun pai­kal­lis­lii­ken­teen lin­ja-au­to­py­sä­kin muo­toon ja vä­riin ha­lu­sin luo­da tun­nel­man pai­kas­ta, jos­sa ih­mi­set py­säh­ty­vät het­kek­si, hän ker­too.

PäiviMartikainen
4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys