JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piispa seurueineen vieraili SRK:n toimistolla

Uutiset
11.8.2022 10.00

Juttua muokattu:

11.8. 10:20
2022081110200620220811100000
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen toimistolla seurueineen. Kuvassa Pekka Kainua (vas.), Matias Muhola, Jukka Keskitalo, Arto Tölli, Valde Palola, Harri Vähäjylkkä, Mirva Kuikka ja Saija Kronqvist.

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen toimistolla seurueineen. Kuvassa Pekka Kainua (vas.), Matias Muhola, Jukka Keskitalo, Arto Tölli, Valde Palola, Harri Vähäjylkkä, Mirva Kuikka ja Saija Kronqvist.

Päivämies

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen toimistolla seurueineen. Kuvassa Pekka Kainua (vas.), Matias Muhola, Jukka Keskitalo, Arto Tölli, Valde Palola, Harri Vähäjylkkä, Mirva Kuikka ja Saija Kronqvist.

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen toimistolla seurueineen. Kuvassa Pekka Kainua (vas.), Matias Muhola, Jukka Keskitalo, Arto Tölli, Valde Palola, Harri Vähäjylkkä, Mirva Kuikka ja Saija Kronqvist.

Päivämies

Päi­vä­mies

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo piti ta­paa­mis­ta tär­ke­ä­nä. Hän kiit­ti kes­ku­syh­dis­tys­tä yh­teis­työs­tä Ou­lun hiip­pa­kun­nan puo­les­ta ja toi­vot­ti hy­vän Ju­ma­lan siu­naus­ta.

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo, de­kaa­ni Juha Rau­ha­la, piis­pan eri­tyi­sa­vus­ta­ja Pek­ka Mus­ta­kal­lio, di­a­ko­ni­an hiip­pa­kun­ta­sih­tee­ri Mir­va Kuik­ka ja kas­va­tuk­sen hiip­pa­kun­ta­sih­tee­ri Sai­ja Kronq­vist vie­rai­li­vat SRK:n toi­mis­tol­la 10. elo­kuu­ta.

Vie­raat toi­vot­ti ter­ve­tul­leik­si SRK:n joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la. Piis­pan seu­rue kuu­li ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia SRK:n lä­he­tys­työs­tä, rip­pi­kou­lu­työs­tä ja vies­tin­näs­tä.

SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja Ma­ti­as Mu­ho­la ker­toi men­neen ke­sän rip­pi­kou­lu­työs­tä ja vii­mei­sis­tä uu­dis­tuk­sis­ta työs­sä. Vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na kes­ku­syh­dis­tys on pa­nos­ta­nut eri­tyis­nuor­ten koh­taa­mi­seen rip­pi­kou­lu­lei­reil­lä. SRK on uu­dis­ta­nut ter­veys­ky­se­lyn rip­pi­kou­lu­nuo­ril­le ja hei­dän huol­ta­jil­leen, jär­jes­tä­nyt kou­lu­tus­ta oh­jaa­jil­le ja va­ran­nut ai­kaa lei­rien en­nak­ko­suun­nit­te­luun.

– Yh­teis­kun­nas­sa koh­da­taan ta­lou­del­li­ses­ti vai­kei­ta ai­ko­ja. Kes­kus­te­luis­sa nou­si esil­le lap­si­per­he­köy­hyy­teen liit­ty­vä hiip­pa­kun­nan yh­teis­työ­han­ke ja mie­len­ter­veys­työ­hön liit­ty­vät psy­ko­so­si­aa­li­set verk­ko­kurs­sit, SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Har­ri Vä­hä­jylk­kä ker­toi.

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa vie­rai­lee pe­rin­tei­ses­ti SRK:n toi­mis­tol­la sil­loin, kun Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään eri hiip­pa­kun­nan alu­eel­la.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys