JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ha­vain­to­ja Su­vi­seu­rois­ta

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
9.7.2019 6.48

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190709064800

Nyt kun ikää on kart­tu­nut ja liik­ku­mi­nen hi­das­tu­nut, is­tun Su­vi­seu­rois­sa useim­mi­ten ret­ki­tuo­lil­la ken­täl­lä. Sii­nä sa­mas­sa kuun­te­len seu­ro­ja sekä kat­se­len seu­ra­vä­en me­noa ja tu­loa. Jos­kus käy niin, et­tä saar­nan seu­raa­mi­nen jää taka-alal­le, kun jo­kin muu asia van­git­see mie­len­kiin­non.

Näis­sä Su­vi­seu­rois­sa näyt­ti jon­kin­lai­nen pal­lo­pe­li ole­van muo­tia. Il­ta-au­rin­gon va­los­sa tai­vaan­ran­taa vas­ten pom­pah­te­li usei­ta len­to­pal­lon nä­köi­siä pal­lo­ja. Is­tu­es­sa­ni ul­ko­na pen­kin pääs­sä tuo­lil­la­ni jäin seu­raa­maan, mi­ten tuo peli ete­nee.

Pe­lis­sä on muu­ta­ma pe­laa­ja rin­gis­sä ja yk­si kes­kel­lä. Aloit­ta­ja puk­kaa pal­lon vas­tak­kai­sel­le puo­lel­le, joka pom­paut­taa pal­lon edel­leen eteen­päin. Kol­mas pe­laa­ja ko­et­taa osua pal­lol­la kes­kel­lä is­tu­jaan ja el­lei osu jou­tuu kes­kel­le is­tu­maan. Näin is­tu­jat li­sään­tyy ja rin­ki pie­ne­nee.

Seu­raa­maa­ni rin­kiin liit­tyi li­sää lap­sia ky­sy­en: "Mi­ten tätä pe­la­taan?" Oli mu­ka­va näh­dä, mi­ten uu­sia lap­sia hy­väk­syt­tiin mu­kaan pe­liin.

Sel­kä­ni ta­kaa pen­kil­tä liit­tyi pe­liin pie­ni poi­ka. Vas­ta myö­hem­min ha­vait­sin, et­tä hän oli lie­väs­ti ke­hi­tys­vam­mai­nen ja liik­kui vie­lä äi­din mu­ka­na seu­rois­sa. Kool­taan hän oli mui­ta pie­nem­pi, vaik­ka iän puo­les­ta saat­toi so­pia jouk­koon.

Nyt ta­pah­tui se mis­tä mie­les­sä­ni mei­na­sin huo­maut­taa. Pe­li­ryh­mä siir­tyi etääm­mäl­le, jol­loin pie­ni poi­ka jäi pai­kal­lee­en sel­väs­ti louk­kaan­tu­nee­na. äi­ti haki hä­net penk­kiin loh­dut­ta­en: "No sait ol­la yh­den kier­rok­sen mu­ka­na."

Sii­nä oli sil­mie­ni edes­sä ope­tus­ti­lan­ne vie­lä mi­nul­le­kin, jol­ta lap­set ovat jo len­tä­neet pe­säs­tä. Pää­o­sin fik­su­ja ovat su­vi­seu­ra­lap­set, mut­ta eri­tyis­lap­sen koh­taa­mi­ses­sa oli­si op­pi­mis­ta meil­lä kai­kil­la.

Olen ha­vain­nut, et­tä Su­vi­seu­rois­sa val­lit­see las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa omat ryh­mäy­ty­mis­sään­nöt. Usein tämä edel­lyt­tää, et­tä tu­lee osa­ta liik­kua ken­täl­lä il­man van­hem­pia. Jään miet­ti­mään, mi­ten löy­tyi­si paik­ka ja ka­ve­ri kai­kil­le lap­sil­le.

Hei­mo Ver­ro­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys