JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

Päivämiehen Vierasblogi
Nykyiset blogit
23.10.2019 6.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191023060000

On­ko si­nul­la to­det­tu reu­maa tai ni­vel­sai­raut­ta?

– Ei.

On­ko si­nul­la to­det­tu al­ler­gi­aa?

– Ei.

Käy­tät­kö e-pil­le­rei­tä?

– En.

Olet­ko ras­kaa­na, taas?

– En.

Olen kou­lus­sa käy­tän­nön har­joi­tus­tun­neil­la. Esi­tie­to­lo­mak­keen vii­mei­sen ky­sy­myk­sen li­säys sa­tut­taa. Asi­aa ei hel­po­ta se, et­tä vas­ta-ar­gu­ment­tia kiu­soit­te­li­jal­le ei täl­lä­kään ker­taa löy­dy. Si­vuu­tan asi­an vain pie­nel­lä hy­mäh­dyk­sel­lä. Väis­tä­mät­tä mie­tin, mi­ten ky­sy­jä oli­si asi­aan re­a­goi­nut, jos oli­sin vas­tan­nut ole­va­ni ras­kaa­na, taas.

Ko­tiin läh­ties­sä au­ton ovi on ve­det­tä­vä kiin­ni lu­jaa. Kiu­kut­taa. Hä­vet­tää.

Mi­nua on muu­ta­man kou­lu­vuo­te­ni ai­ka­na siu­nat­tu kah­del­la lap­sel­la. Asia on odo­tet­ta­vas­ti ai­heut­ta­nut ih­met­te­lyä ja jopa suo­raa kri­tiik­kiä opis­ke­lu­to­ve­reis­sa­ni.

– Tä­mä­hän on niin ly­hyt kou­lu, et­tä eh­tii ne lap­set teh­dä opis­ke­lui­den jäl­keen­kin, mi­nul­le on sa­not­tu.

Ko­to­na pai­nan lap­set sy­lii­ni. Nuus­ku­tan nuo­rim­mais­ta, ko­vin pien­tä vie­lä.

Kaup­pa­reis­sul­la 2-vuo­ti­aam­me kul­kee pit­kin kaup­paa pik­ku­kär­ryil­lään nuo­rim­mais­ta osoit­ta­en ja huu­taa:

– Tul­kaa kat­so­maan, tää on mei­dän vau­va.

Ta­pah­tu­ma py­säyt­tää. Kun­pa osai­sin it­se­kin ol­la yh­tä avoi­mes­ti yl­peä lap­sis­ta­ni kuin tuo esi­koi­nen on pik­ku­sis­kos­taan.

Il­lal­la lai­tan kä­det ris­tiin. Pyy­dän seu­raa­val­le ker­ral­le oi­kei­ta sa­no­ja ja voi­mia näi­den pai­nei­den kes­kel­lä luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.

Kom­men­toin­nin sa­tut­ta­ma

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys