JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Joulun evankeliumi tuo rauhan sydämeen

Päivämies
Pääkirjoitukset
17.12.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:49
2020010123493420141217000000

En­sim­mäi­se­nä jou­lu­yö­nä Bet­le­he­min ke­dol­la ko­et­tiin Ju­ma­lan rak­kau­den ih­meel­li­nen täyt­ty­mys. Ju­ma­lan lu­paa­ma ih­mis­ten syn­tien so­vit­ta­ja syn­tyi hal­vas­sa tal­lis­sa. Il­moit­ta­es­saan Jee­suk­sen syn­ty­mi­ses­tä en­ke­lit ylis­ti­vät: ”Kun­nia Ju­ma­lal­le kor­keuk­sis­sa, ja maas­sa rau­ha ih­mis­ten kes­ken, joi­ta koh­taan hä­nel­lä on hyvä tah­to” (Luuk. 2:14).

Va­pah­ta­ja syn­tyi va­lok­si maa­il­maan. Hän ha­lu­aa tä­nä­kin jou­lu­na tul­la asu­maan ih­mis­sy­dä­meen ja tuo­da sin­ne syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen rau­han ja ilon. Va­pah­ta­jan val­tuut­ta­mi­na hä­nen oman­sa ju­lis­ta­vat syn­te­jä an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Jou­lun Her­ra asuu hen­ken­sä kaut­ta val­ta­kun­nas­saan maa­il­man lop­puun as­ti.

En­ke­lien toi­vo­tus kun­ni­an an­ta­mi­ses­ta Ju­ma­lal­le on ajan­koh­tai­nen. Syn­tiin­lan­kee­muk­sen pe­rin­tö­nä ih­mi­nen on tur­mel­tu­nut. Se nä­kyy laa­ja­na Ju­ma­lan sa­nas­ta luo­pu­mi­se­na ja syn­nin tur­me­le­vi­na he­del­mi­nä.

Jee­sus käs­ki ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­seä. Jee­sus vai­kut­taa sy­dä­mes­sä us­kon kaut­ta rak­kau­den Ju­ma­laan ja lä­him­mäi­seen, en­nen kaik­kea tä­män kuo­le­ma­ton­ta sie­lua koh­taan. Ih­mi­ses­sä it­ses­sään ei ole ky­kyä tä­hän, sil­lä pe­ri­syn­nin tur­me­le­ma­na hän on tai­pu­vai­nen pa­haan.

Tä­nä­kin jou­lu­na on lä­hel­läm­me hei­tä, jot­ka kai­paa­vat muis­ta­mis­ta ja jou­lun evan­ke­liu­mia. Her­ra Jee­sus lois­taa an­teek­si­an­ta­vaa kirk­kaut­ta maan pääl­lä ole­van val­ta­kun­tan­sa evan­ke­liu­mis­sa. Se roh­kai­see kiu­sat­tua, epä­on­nis­tu­nut­ta ja syn­ti­syyt­tä tun­te­vaa Ju­ma­lan las­ta nos­ta­maan kat­seen­sa Jou­lun lap­sen ar­mol­li­siin kas­voi­hin. Niis­tä pais­taa Ju­ma­lan rak­kaus syn­tis­tä ih­mis­tä koh­taan. ”Sii­o­nis­ta an­taa Ju­ma­la täy­del­li­sen kirk­kau­den pais­taa” (Ps. 50:2).

Va­pah­ta­jan haa­vo­jen ja hä­nen täy­del­li­syy­ten­sä tur­vin Ju­ma­lan lap­si saa viet­tää Jee­suk­sen syn­ty­mä­juh­laa ja pää­see ker­ran iki­jou­luun tai­vaa­seen. Apos­to­li toi­voi kir­jees­sään, et­tä ”Kris­tus asui­si us­kon kaut­ta tei­dän sy­dä­mis­sän­ne” (Ef. 3:17). Täs­tä suu­rim­mas­ta jou­lu­lah­jas­ta saam­me ker­toa kai­kil­le.

Toi­vo­tam­me Ju­ma­lan siu­naa­maa jou­lu­rau­haa Päi­vä­mie­hen lu­ki­joil­le!

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.12.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys