JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jouluun valmistautuvan rukous

Pääkirjoitukset
15.12.2021 6.00

Juttua muokattu:

13.12. 15:08
2021121315080220211215060000

Nel­jäs­tä ad­vent­ti­sun­nun­tais­ta vii­mei­nen lä­hes­tyy. Sen kir­kol­li­se­na ai­hee­na on Her­ran tu­le­mi­nen on lä­hel­lä. Tänä sun­nun­tai­na muis­te­taan las­ta odot­ta­vaa Ma­ri­aa, Her­ran äi­tiä. Va­pah­ta­jan äi­din odo­tus ja Ju­ma­lan kan­san jou­lun odo­tus kuu­lu­vat yh­teen.

Jou­luun val­mis­tau­tu­mi­nen on kes­ken. Mo­nil­la työ­pai­koil­la ja ko­deis­sa odot­taa vie­lä pit­kä lis­ta asi­oi­ta, jot­ka on tar­koi­tus hoi­taa en­nen var­si­nais­ta jou­lun juh­laa. Joku odot­taa jou­lua le­vol­li­sin mie­lin, mut­ta syk­syn pi­meys ja teh­tä­vien pal­jous on voi­nut myös stres­sa­ta ja uu­vut­taa.

Nel­jän­te­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na huo­mio kiin­nit­tyy hoi­det­ta­vien asi­oi­den si­jaan ih­mi­sen si­säi­seen mie­li­a­laan. On­ko se val­mis suu­ren sa­no­man vas­taa­not­ta­mi­seen? Ja mitä tuo val­mius tar­koit­taa: si­tä­kö, et­tä jou­lun ai­neel­li­set ja hen­ki­set puit­teet ovat moit­teet­to­mas­sa kun­nos­sa?

Use­at ad­ven­tin ajan vir­ret ja Sii­o­nin lau­lut kä­sit­te­le­vät mie­len hil­jen­tä­mis­tä jou­lun sa­no­man ää­rel­le. ”Ava­ja port­tis ove­si, val­mis­ta häl­le it­se­si”, ke­ho­te­taan vir­res­sä 2. Vir­ren 7 lop­pu­puo­lel­la pyy­de­tään: ”Voi, jos­pa mi­nä­kin huo­nee­si ol­la voi­sin.”

Kes­kei­nen vies­ti on se, et­tä ih­mi­sen tu­lee rai­va­ta sy­dä­mes­tään asi­oi­ta, jot­ka es­tä­vät us­ko­mas­ta Jee­suk­seen ja es­tä­vät näin myös jou­lun ilo­sa­no­man hen­ki­lö­koh­tai­sen vas­taa­not­ta­mi­sen. Jou­lun ilo­sa­no­mas­sa Ju­ma­la lu­paa ih­mi­sel­le pe­las­tuk­sen omas­sa po­jas­saan.

Sii­o­nin lau­lus­sa 14 pu­hu­taan sy­dä­men kyl­myy­des­tä ja lau­lus­sa 13 syn­nin syö­mäs­tä sy­dä­mes­tä. Sy­dä­men ko­vet­tu­mi­nen on tut­tua myös us­ko­vai­sel­le. Ar­ki kii­rei­neen, ko­ven­tu­nut kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri, ih­mis­ten toi­sil­leen esit­tä­mät vaa­ti­muk­set ja her­jauk­set vai­kut­ta­vat jo­kai­seen meis­tä.

Nel­jän­nen ad­vent­ti­sun­nun­tain kyn­nyk­sel­lä on hyvä suun­na­ta kat­se ym­pä­ril­lä ole­vien asi­oi­den si­jaan omaan sy­dä­meen. Sii­o­nin lau­lun 14 sa­nat ovat kuin ru­kous­ta: ”Tuon lap­sen hy­vyy­des­sä jää saa­han su­laa pois, niin et­tä sy­dä­mes­sä oi­kea jou­lu ois.”

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys