JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ensimmäistä mutta ei viimeistä kertaa

Puhutaan maasta ja taivaasta
12.12.2021 12.00

Juttua muokattu:

10.12. 12:52
2021121012525320211212120000
Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Liisa Louhisalmi

Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Liisa Louhisalmi

Lii­sa Lou­hi­sal­mi

Ka­ja­vat ku­lui­vat va­jaan vii­den­kym­me­nen li­min­ka­lai­sen jouk­koon Ra­nu­an opis­ton ai­kuis­ten kurs­sil­la vii­me kuun lo­pul­la.

Tu­pos­lai­set Ol­li ja An­na-Kai­sa Ka­ja­va ovat kol­men po­jan van­hem­pia. He osal­lis­tui­vat li­min­ka­lais­ten kurs­sil­le en­sim­mäis­tä ker­taa.

– Ka­ve­ri vink­ka­si meil­le kurs­sis­ta. Tääl­lä on ol­lut kyl­lä tosi mu­ka­vaa, help­poa ja yh­tei­söl­lis­tä ol­la. Tun­tuu niin kuin oli­si ol­tu en­nen­kin, ku­vai­lee Ol­li Ka­ja­va.

Ka­ja­vat oli­vat tyy­ty­väi­siä lau­an­tai­päi­vän oh­jel­maan, jos­sa lei­ri­läi­set ja­et­tiin ryh­miin ja ryh­mät kier­si­vät ras­ti­pis­teil­lä.

– Ras­ti­teh­tä­vis­sä oli hyvä, kun ryh­mis­sä oli eri-ikäi­siä avi­o­pa­re­ja. Ko­ke­neem­mal­ta kaar­til­ta sai nä­ke­mys­tä asi­oi­hin. Kaik­ki oli­vat kui­ten­kin las­ten van­hem­pia, jo­ten olim­me sa­mas­sa ti­lan­tees­sa. Sik­si toi­saal­ta tun­tui kuin oli­sim­me ol­leet sa­ma­ni­käi­siä, Ka­ja­vat miet­ti­vät.

Nuo­ri avi­o­pa­ri ko­kee, et­tä lei­ril­lä tu­tus­tuu oman paik­ka­kun­nan asuk­kai­siin pa­rem­min kuin seu­rois­sa.

– Seu­rois­sa ei hir­ve­än hy­vin tu­tus­tu, kos­ka siel­lä men­nään vain mas­san mu­ka­na. Tääl­lä on hel­pom­pi ju­tel­la ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä kaik­kien kans­sa. On ol­lut tosi mu­ka­va pääs­tä tu­tus­tu­maan li­min­ka­lai­siin. Voi­si sa­noa, et­tä ol­tiin en­sim­mäis­tä mut­ta ei vii­meis­tä ker­taa täl­lä lei­ril­lä, Ka­ja­vat nau­ra­vat.

Lue uu­ti­nen li­min­ka­lais­ten kurs­sis­ta Ra­nu­an opis­tol­la tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys