JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kevään tuoksuja Patvinsuolla

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
21.5.2014 6.29

Juttua muokattu:

1.1. 23:42
2020010123421420140521062900

Suol­la tuok­suu vii­le­ne­vä ke­vä­til­ta ja ohi­men­nyt sade. Rink­ka kal­lis­tuu se­läs­sä­ni va­sem­mal­le. Hyp­päy­tän sitä ja ki­ris­tän oi­ke­an­puo­leis­ta ol­ka­hih­naa. Kan­to­mat­kaa on vain muu­ta­ma ki­lo­met­ri, mut­ta ta­va­raa on run­saas­ti, kun ke­vä­työt ovat vii­le­ät.

– Kat­to­kaa, mi­ten pu­nai­sel­ta räme näyt­tää, Ai­no huu­dah­taa.

Vai­ve­roi­den leh­det ovat vie­lä tal­ven jäl­jil­tä pu­nai­set. Il­ta-au­rin­gon sä­teet voi­mis­ta­vat vä­riä ja saa­vat män­ty­jen lat­vat­kin orans­sin­heh­kui­sik­si.

En­sim­mäi­se­nä kul­ke­va An­na py­säh­tyy ja su­hah­taa:

– Kaks jout­sen­ta.

Seu­rai­lem­me nii­tä rä­me­män­ty­jen lo­mas­ta An­nan kii­ka­rei­ta kier­rät­tä­en en­nen kuin jat­kam­me mat­kaa suon yli pit­kok­sia pit­kin.

Olem­me Pat­vin­suon kan­sal­lis­puis­tos­sa, joka si­jait­see Liek­san ja Ilo­mant­sin kun­tien alu­eel­la Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Pää­tim­me läh­teä Te­re­tin laa­vul­le yö­kun­tiin, kun lin­tu­tor­niin on pa­ras kii­ve­tä pian au­rin­gon nous­tua.

– Tuo näyt­tää ja aluk­si kuu­los­ti­kin kuo­vil­ta, mut­ta ei­kö se ole­kaan? Kaa­ri­na ih­met­te­lee, kun pit­kä­nok­kai­nen lin­tu hyp­pää len­toon ke­lon ok­sal­ta.

– Se on pik­ku­kuo­vi, vas­taan.

Tor­ni on tyh­jä, ei­kä ki­ven­hei­ton pääs­sä ole­val­la laa­vul­la­kaan ole mui­ta ret­kei­li­jöi­tä. Pian puu­va­jas­ta kuu­luu mät­ke, kun Kaa­ri­na pilk­koo nuo­ti­o­pui­ta. Ai­no kai­ve­lee po­ru­kal­le il­ta­pa­laa rep­pun­sa uu­me­nis­ta. An­na lu­kee laa­vun vie­ras­kir­jas­ta par­hai­ta pa­lo­ja ää­neen.

Syö­mi­sen lo­mas­sa vaih­dam­me vii­kon kuu­lu­mi­set nuo­ti­on läm­mös­sä. Pii­pah­dam­me tor­nis­sa­kin. Hil­jai­sel­ta näyt­tää, mut­ta tie­dän, et­tä suol­la on nyt­kin sa­to­ja lin­tu­ja.

Myö­hem­min mie­tin ma­kuu­pus­sis­sa un­ta odo­tel­les­sa­ni, et­tä eh­kä em­me huo­men­na­kaan saa mo­nel­le la­jil­le ni­miä, kun mu­ka­na on vain kii­ka­rei­ta. On­nel­li­sin­ta on kui­ten­kin, et­tä pää­sim­me po­ru­kal­la het­kek­si ar­jes­ta kes­kel­le Luo­jan suur­ta luon­toa.

Teks­ti ja kuva: M.S.

Jut­tu jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 21.5.2014. Lue li­sää luon­to­ai­hei­sia jut­tu­ja ky­sei­ses­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys