JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kirkkoväärti avustaa suntiota

Puhutaan maasta ja taivaasta
14.4.2022 9.05

Juttua muokattu:

13.4. 13:20
2022041313202720220414090500
– Lukutaito on tarpeen, mutta tekstikappaleita ei tarvitse esittää, toteavat kuusi vuotta kirkkoväärteinä toimineet Pirkko ja Martti Alanen.

– Lukutaito on tarpeen, mutta tekstikappaleita ei tarvitse esittää, toteavat kuusi vuotta kirkkoväärteinä toimineet Pirkko ja Martti Alanen.

Mirja Heikkilä

– Lukutaito on tarpeen, mutta tekstikappaleita ei tarvitse esittää, toteavat kuusi vuotta kirkkoväärteinä toimineet Pirkko ja Martti Alanen.

– Lukutaito on tarpeen, mutta tekstikappaleita ei tarvitse esittää, toteavat kuusi vuotta kirkkoväärteinä toimineet Pirkko ja Martti Alanen.

Mirja Heikkilä

Mir­ja Heik­ki­lä

Ou­lun­sa­lon kir­kos­sa on al­ka­mas­sa Ma­ri­an­päi­vän mes­su. Tyt­tö­kuo­ro vie­lä har­joit­te­lee lau­lu­ja, kun en­sim­mäi­set mes­suun tu­li­jat jo saa­pu­vat kirk­koon. Ys­tä­väl­li­ses­ti hy­myi­le­vä kirk­ko­väär­ti lä­hes­tyy kirk­ko­vie­rai­ta:

– Ter­ve­tu­loa! Tule si­sään vaan, täs­tä saat Las­ten vir­si­kir­jan. Tä­nään on per­he­mes­su ja käy­täm­me sitä.

Mes­suun tu­le­vat myös Pirk­ko ja Mart­ti Ala­nen, jot­ka omal­la vuo­rol­laan toi­mi­vat kirk­ko­väär­tei­nä.

– Mei­tä on tääl­lä mon­ta us­ko­vais­ta kirk­ko­väär­tiä, ker­too Pirk­ko Ala­nen, joka liit­tyi mie­hen­sä kans­sa jouk­koon kuu­si vuot­ta sit­ten.

– Kau­neim­piin jou­lu­lau­lui­hin tar­vit­tiin li­sä­kä­siä ja­ka­maan lau­lu­jen sa­no­ja. Sil­le tiel­le jäin, ja Mart­ti aloit­ti koh­ta myös.

– Ter­veh­dim­me kirk­koon tu­li­jat yh­des­sä ja jaam­me vir­si­kir­jat. Pirk­ko on pu­he­li­aam­pi, ja hän lu­kee teks­ti­kap­pa­leet. Mi­nul­le so­pii kas­te­leh­tien ri­pus­ta­mi­nen ja kynt­ti­löi­den sy­tyt­tä­mi­nen kuol­leit­ten muis­tol­le, Mart­ti Ala­nen jat­kaa.

– Avus­tam­me myös ko­leh­din­kan­nos­sa ja tar­kis­tam­me lo­puk­si, et­tä kirk­ko­sa­li on siis­ti, Pirk­ko Ala­nen täy­den­tää.

– Tämä va­paa­eh­tois­työ on lä­hen­tä­nyt mei­tä ko­ti­seu­ra­kun­taan, ja olem­me saa­neet mo­nia uu­sia tut­ta­via. Tu­lee­han py­hä­päi­vä­kin py­hi­te­tyk­si, kun käy mes­sus­sa ja seu­rois­sa, Ala­set to­te­a­vat.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys