JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Pi­par­kak­ku­päi­vä Al­vet­tu­las­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta
15.12.2020 10.00

Juttua muokattu:

16.12. 12:29
2020121612293720201215100000

Ii­sa Ki­vi­nie­mi

Tätä mar­ras­kuun päi­vää on odo­tet­tu. Al­vet­tu­lan van­han kou­lun etei­ses­sä on vas­tas­sa Eli­na Lu­mi­jär­vi ja mon­ta hy­myi­le­vää tyt­töä. Pi­pa­ri­päi­vään on pääs­syt nel­jän per­heen "liit­ta­nä­pit" äi­tei­neen.

Kun on syö­ty lou­nas, aloi­te­taan pi­pa­ri­hom­mat. Jo­kai­nen lap­si saa ko­ris­tel­la oman ta­lon pa­lat, ja lo­puk­si ne koo­taan iha­nik­si pik­ku mö­keik­si. Tar­kas­ti ase­tel­tu­ja pas­til­li­ri­ve­jä ja pal­jon pi­kee­riä, kuu­sia ja met­sän eläi­miä. Lo­puk­si lai­te­taan vie­lä to­mu­so­ke­ri­sa­de ja tont­tu mök­kiä vah­ti­maan.

Isom­mat ty­töt, Hil­ja, Lii­si, Aa­mu, Sai­ma, Mär­ta sekä Is­la toi­mi­vat apu­kä­si­nä pi­pa­rin lei­von­nas­sa. Tu­paan saa­daan jou­lun tuok­su, ja tun­nel­ma on muu­ten­kin rie­mu­kas. On iha­naa ol­la kool­la, kun yh­tei­siä ko­koon­tu­mi­sia on muu­ten ol­lut vä­hem­män.

Tai­ki­na mais­tui

Pi­par­kak­ku­tai­ki­na ja ko­ris­teet mais­tu­vat mah­dot­to­man hy­väl­le te­ke­mi­sen lo­mas­sa.

– Kyl­lä me lei­kit­tiin­kin vä­lil­lä, ja sit­ten kä­vin koi­ran hä­kis­sä Wins­to­nia rap­sut­ta­mas­sa, kuu­si­vuo­ti­as Vi­o­la ker­too.

Pi­par­kak­ku­ta­lot ase­tel­laan pe­rä­kont­tiin ja ko­ti­mat­kal­le läh­de­tään al­kuil­lan hä­mä­räs­sä. Vi­o­la on on­nel­li­nen mö­kis­tään ja odot­taa jo sen syö­mis­tä. Hä­nen mie­leen­sä jäi­vät mu­ka­vat lei­kit, ys­tä­vät ja jou­lu­tun­nel­ma. Täs­tä on mu­ka­va aloit­taa jou­lun odo­tus.

26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys