JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Sal­me – nimi kuin runo

Puhutaan maasta ja taivaasta
4.8.2018 6.20

– Salm on vi­ron kiel­tä ja mer­kit­see ru­noa.

Ra­nu­a­lai­nen Sal­me Lai­va­maa tun­tee ni­men­sä juu­ret. Nimi on esiin­ty­nyt van­hois­sa vi­ro­lai­sis­sa kan­san­ru­nois­sa. Ru­no­jen Sal­me-nei­toa ko­si­vat au­rin­ko, kuu ja täh­det.

– Se­hän kuu­los­taa ihan mu­ka­val­ta. Olen tätä mie­hel­le­ni usein mai­nos­ta­nut, hän to­te­aa pil­ke sil­mä­kul­mas­sa.

Nimi on Vi­ros­sa mo­ni­puo­li­ses­sa käy­tös­sä.

– Käy­des­sä­ni Saa­ren­maal­la vie­rai­lin Sal­me-ni­mi­ses­sä kun­nas­sa. Ja ys­tä­vät­tä­rel­tä­ni sain Vi­ros­ta kor­tin, jos­sa oli Sal­me-ni­mi­nen katu.

Lai­va­maal­la ei ole tark­kaa tie­toa, mik­si hän sai juu­ri ky­sei­sen ni­men. Vaik­ka Sal­me on ol­lut Suo­mes­sa­kin jo pit­kään käy­tös­sä nai­sen etu­ni­me­nä, se on jää­nyt sil­ti mel­ko har­vi­nai­sek­si.

– Sii­tä olen­kin ol­lut yl­peä, kun ni­me­ni on mel­ko har­vi­nai­nen ja kai­mo­ja on vä­hän. Pa­ras­ta oli, kun työs­ken­te­lin 1970-lu­vul­la neu­vo­la­työs­sä ja paik­ka­kun­nal­le syn­tyi vau­va, joka sai ni­men Sal­me.

No on­ko Lai­va­maan Sal­me saa­nut ai­na ol­la Sal­me vai on­ko hän­tä pu­hu­tel­tu myös lem­pi­ni­mil­lä?

– Lap­suu­des­ta saak­ka mi­nua on kut­sut­tu tut­tu­jen kes­ken Sam­pak­si. Kes­ki­kou­lus­sa po­jat ni­me­si­vät mi­nut Si­ruk­si ja työ­e­lä­mäs­sä kuu­lin käy­tet­tä­vän Sa­la­mea, hän nau­rah­taa.

TIE­TOA SAL­ME-NI­MES­Tä:

- Sal­me-ni­men taus­ta on yh­dis­tet­ty vi­ron sa­noi­hin salm, runo, sekä väin, sal­mi. Näin Sal­me oli­si väi­na neiu, sal­men nei­to. Naa­pu­ri­maan kan­sal­li­see­pok­ses­sa Ka­le­vi­po­e­gis­sa ker­ro­taan Sal­me-nei­dos­ta.

- Or­to­dok­sit ovat et­si­neet ni­mel­le myös raa­ma­tul­li­sen juu­ren. Sal­men esi­ku­vak­si on kat­sot­tu ään­teel­li­sen sa­man­kal­tai­suu­ten­sa vuok­si Sa­lo­mo­ne (hepr. rau­hal­li­nen).

- Suo­men al­ma­na­kas­sa Sal­me on ol­lut vuo­des­ta 1908.

Läh­teet: Pent­ti Lem­pi­äi­nen: Suu­ri ni­mi­päi­vä­kir­ja ja Ni­mi­päi­vä­sa­nat.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 1.8.2018

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys