JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Työ­vuo­ros­sa: Keit­ti­ö­vuo­roon riit­tää osal­lis­tu­mi­sen halu

Puhutaan maasta ja taivaasta
19.2.2021 11.00

Juttua muokattu:

19.2. 15:24
2021021915241620210219110000

Miia Pöyskö

Miia Pöyskö

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

– Keit­ti­öl­lä työs­ken­te­ly on to­del­la mie­luis­ta, ker­too Sii­ka­jo­el­la asu­va Mar­ja-Lee­na Pöys­kö.

Eri­tyi­ses­ti hän pi­tää lei­po­mi­ses­ta, mut­ta sitä herk­kua on tar­jol­la har­vak­sel­taan, sil­lä yleen­sä lei­po­muk­set Paa­vo­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tar­pei­siin teh­dään ko­deis­sa.

Keit­ti­ös­sä työs­ken­te­lyä ei Pöys­kön mu­kaan tar­vit­se aras­tel­la: tar­vi­taan vain osal­lis­tu­mi­sen ha­lua, niin hom­mat hoi­tu­vat.

– Ke­nen­kään ei tar­vit­se osa­ta kaik­kea, vaan jo­kai­sel­le löy­tyy so­pi­va teh­tä­vä, hän lu­paa.

Ku­lui mo­nia vuo­sia, et­tei Pöys­kö voi­nut osal­lis­tua yh­dis­tyk­sen työ­teh­tä­viin.

– Kun sit­ten ti­lan­ne hel­pot­tui, ha­lu­sin pääs­tä mu­kaan toi­min­taan ja sen myö­tä pa­rem­min tu­tus­tu­maan ko­ti­sii­o­nin ih­mi­siin.

Tär­kein­tä siel­lä ovat­kin hä­nen mie­les­tään mu­ka­vat työ­to­ve­rit ja hyvä yh­teis­hen­ki.

– Työt hoi­tu­vat sii­nä si­vus­sa ru­pa­tel­len ja toi­sil­tam­me uu­sia asi­oi­ta op­pien.

Keit­ti­ö­vuo­ro­jen myö­tä Pöys­kö on op­pi­nut muun mu­as­sa työs­ken­te­lyä suur­keit­ti­ös­sä.

Nyt keit­tiö on hil­jai­nen, mut­ta Mar­ja-Lee­na Pöys­kö odot­taa pan­de­mi­a­ti­lan­teen hel­pot­tu­mis­ta, jot­ta yh­dis­tyk­sen toi­min­ta voi­si jat­kua.

– Sen myö­tä tu­lee kak­si tai kol­me ker­taa vuo­des­sa isom­pien seu­ro­jen tai juh­lien keit­ti­ö­vuo­ro. Li­säk­si om­pe­lu­seu­ra­vuo­ro ja vii­kon­lop­pu­seu­ro­jen keit­ti­ö­vuo­ro pari ker­taa vuo­des­sa.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys