JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Esit­te­lys­sä uu­si kir­ja: ko­ke­muk­sia, ku­via ja sa­no­maa eri­lai­sis­ta Su­vi­seu­rois­ta

Uutiset
25.11.2021 8.00

Juttua muokattu:

25.11. 10:53
2021112510531920211125080000
Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Juhani Ojalehto

Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Herra, sinuun minä turvaan -kirja julkistettiin vuoden 2021 Suviseurojen päätösseuroissa Haapajärvellä 21.11.2021.

Juhani Ojalehto

An­na Il­li­kai­nen

Uu­si su­vi­seu­ra­jul­kai­su ko­ko­aa yh­teen seu­ra­jär­jes­tä­jien ja -vie­rai­den ko­ke­muk­sia ko­ro­na­pan­de­mia-ajan Su­vi­seu­rois­ta.

Kir­jan toi­mit­ta­ja Ei­ja-Riit­ta Nii­ni­kos­ki ku­vaa, mitä kir­ja si­säl­tää.

– Her­ra, si­nuun minä tur­vaan -kir­ja ker­too SRK:n Su­vi­seu­rois­ta 2021, seu­ro­jen sa­no­mas­ta ja seu­ra­vie­rai­den ko­ke­muk­sis­ta. Se ker­too myös jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ol­lei­den su­vi­seu­ra­mat­kas­ta, jos­ta tuli eri­lai­nen ja pi­tem­pi kuin kos­kaan ai­kai­sem­min. Kir­jaa lu­ke­mal­la ja kat­se­le­mal­la saa tie­toa Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä ra­di­os­sa ja ver­kos­sa, vas­tuu­teh­tä­vis­sä ol­lei­den miet­teis­tä ja eri puo­lil­la maa­il­maa ol­lei­den seu­ra­vie­rai­den tun­nel­mis­ta. Kir­jan toi­mit­ta­ja­na on ol­lut hui­ke­aa näh­dä ja ko­kea, mi­ten ot­si­kot ja ide­at läh­te­vät elä­mään, muut­tu­vat teks­tik­si, ku­vik­si ja QR-koo­deik­si. Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen tun­nus Her­ra, si­nuun minä tur­vaan (Ps. 31:2) ker­too luot­ta­muk­ses­ta iki­ai­ko­jen Ju­ma­lan suo­je­luk­seen ja var­je­luk­seen. Se on us­ko­vai­sen vas­taus lah­jak­si saa­tuun syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­seen. Täs­tä­kin ker­ro­taan avoi­mes­ti kir­jas­sa. Jos­pa tä­män kir­jan kaut­ta joku roh­kais­tui­si tu­tus­tu­maan tar­kem­min us­ko­vais­ten toi­min­taan ja löy­täi­si it­sel­leen kes­tä­vän tur­van.

Voit lu­kea esit­te­ly­teks­tin ko­ko­nai­se­na vii­kol­la 45 Päi­vä­mie­hen vä­lis­sä il­mes­ty­nees­tä jul­kai­su­ku­vas­tos­ta.

Kir­jan voit os­taa SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­tä tai ti­la­ta sen https://www.jul­kai­su­myy­ma­la.fi/.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys