JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Evankeliumi hoitaa omaatuntoa

Uutiset
30.4.2022 7.00

Juttua muokattu:

28.4. 14:02
2022042814025620220430070000
Alttarilla on Kauko Räisäsen suunnittelema 1977 hankittu metallinen reliefi, jonka nimi on Jumalan voima.

Alttarilla on Kauko Räisäsen suunnittelema 1977 hankittu metallinen reliefi, jonka nimi on Jumalan voima.

Paula Heikkilä

Alttarilla on Kauko Räisäsen suunnittelema 1977 hankittu metallinen reliefi, jonka nimi on Jumalan voima.

Alttarilla on Kauko Räisäsen suunnittelema 1977 hankittu metallinen reliefi, jonka nimi on Jumalan voima.

Paula Heikkilä

Pau­la Heik­ki­lä

Ke­ra­va

Seu­rois­sa Ke­ra­van kir­kos­sa kuul­tiin oman­tun­non hoi­ta­mi­ses­ta ja us­koa tu­ke­vien va­lin­to­jen te­ke­mi­ses­tä.

Ke­ra­van kir­kos­sa pi­det­tiin seu­rat sun­nun­tai­na 24. huh­ti­kuu­ta. Seu­rois­sa pu­heet pi­ti­vät Ka­ler­vo Pöyk­kö ja Sep­po Te­va­nie­mi. Mo­lem­mis­sa pu­heis­sa tuli esiin syn­tien an­teek­si­an­ta­mus, joka an­taa voi­maa kul­kea koh­ti tai­vaan ko­tia.

Syn­ti lu­kit­see sy­dä­men

Al­ku­vir­ren 101 jäl­keen Ka­ler­vo Pöy­kön pu­heen joh­dan­to­na oli teks­ti Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min 20. lu­vus­ta.

– Ope­tus­lap­set oli­vat lu­kit­tu­jen ovien ta­ka­na. Ope­tus­las­ten pel­ko oli ai­to, hei­dän Mes­ta­rin­sa oli otet­tu kiin­ni ja sur­mat­tu jul­mal­la ta­val­la, Pöyk­kö sa­noi.

– Raa­ma­tun va­los­sa lu­kot ja avai­met tar­koit­ta­vat esi­mer­kik­si sitä, et­tä syn­ti toi­mii luk­ko­na. Syn­ti lu­kit­see mei­dät it­sek­kyy­den tiel­le. Pääs­tön avain avaa luk­kom­me. Us­ko­vai­sel­la­kin voi jää­dä oma­tun­to hoi­ta­mat­ta, syn­ti ko­vet­taa sy­dä­mem­me. Tä­män vuok­si on tär­ke­ää hoi­taa omaa­tun­toa, Pöyk­kö to­te­si.

Lu­ki­tut ovet ja suu­ri kivi hau­dan suul­la ei­vät pi­dä­tel­leet Jee­sus­ta. Ju­ma­la näyt­ti voi­maan­sa ja ih­mei­tään.

– Avai­met ovat tä­nään­kin käy­tös­sä, mei­tä ke­ho­te­taan us­ko­maan ja kil­voit­te­le­maan. Yhä edel­leen kut­su­taan ih­mi­siä si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Us­ko kan­taa ian­kaik­ki­seen elä­mään, Pöyk­kö loh­dut­ti.

Us­ko oh­jaa va­lin­to­ja

Vir­ren 422 jäl­keen seu­ra­pu­heen pi­tä­nyt Sep­po Te­va­nie­mi ot­ti pu­heen­sa joh­dan­nok­si Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min 21. lu­vun alus­ta yh­dek­sän ja­et­ta. Teks­tis­sä ker­rot­tiin, et­tä osa ope­tus­lap­sis­ta oli ka­las­sa, mut­ta he ei­vät ol­leet saa­neet ka­laa. Jee­sus sei­soi ran­nal­la ja neu­voi heit­tä­mään ver­kon ve­neen oi­ke­al­le puo­lel­le. Tä­män jäl­keen ope­tus­lap­set sai­vat run­saan saa­liin.

– Jee­suk­sel­ta saam­me oi­ke­at oh­jeet elä­mään, Te­va­nie­mi to­te­si.

– Jou­dum­me te­ke­mään elä­mäs­säm­me va­lin­to­ja. Ai­kam­me on kui­vat­ta­va ja puu­dut­ta­va. Va­lin­nat oli­si hyvä teh­dä niin, et­tä ne kel­paa­vat meil­le ja Py­häl­le Hen­gel­le.

Te­va­nie­mi ot­ti esil­le myös Jee­suk­sen ja Pie­ta­rin ar­mol­li­sen koh­taa­mi­sen.

– Edel­leen epäi­le­vä, pel­kää­vä ih­mi­nen saa kuul­la Hy­vän Pai­me­nen ää­nen ja saa us­koa syn­nit an­teek­si. Sii­tä saa voi­mia, Te­va­nie­mi sa­noi.

Lop­pu­ru­kouk­sen jäl­keen seu­ra­vä­ki yh­tyi kii­tos­vir­teen 327: ”Kaik­ki maat, te rie­muit­kaat­te, kan­sat Her­raa pal­vel­kaa! Hä­nen luok­seen tul­la saat­te, sy­dä­mes­tä vei­sat­kaa. Kii­tos­vir­si ko­hot­koon, rie­mu­huu­to rai­ku­koon!”

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys