JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hengellisille kesäjuhlille on kysyntää

Uutiset
4.5.2022 14.30

Juttua muokattu:

4.5. 14:46
2022050414463220220504143000
SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

SRK:n Suviseurat järjestetään Lopella 1.–4.7. Suviseurojen sunnuntain sanajumalanpalvelus välitetään live-lähetyksenä YLE:n TV-kanavalla. Suviseuroista radioidaan seuratilaisuus myös Yle Radio 1 -kanavalla 24.7. klo 11.

Päi­vä­mies

Hen­gel­li­sil­le ke­sä­juh­lil­le odo­te­taan run­saas­ti kä­vi­jöi­tä ko­ro­na­vuo­sien jäl­keen. Nyt ta­pah­tu­mat to­teu­tu­vat il­man kä­vi­jä­mää­rä­ra­joi­tuk­sia.

Tu­le­va­na ke­sä­nä pi­de­tään yli kym­me­nen val­ta­kun­nal­lis­ta hen­gel­lis­tä suur­ta­pah­tu­maa, jois­ta suu­rin on SRK:n Su­vi­seu­rat. Poik­ke­a­vien vuo­sien jäl­keen ta­pah­tu­miin pää­see pai­kan pääl­le, mut­ta edel­leen­kin niis­sä nou­da­te­taan voi­mas­sa ole­via vi­ra­no­mai­soh­jei­ta.

Hen­gel­li­set juh­lat mak­sut­to­mia

Osa kau­pal­li­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta ja fes­ti­vaa­leis­ta on jou­tu­nut pe­ru­maan tar­jon­taan­sa li­pun­myyn­ti­haas­tei­den vuok­si, mut­ta hen­gel­li­sis­sä ta­pah­tu­mis­sa vas­taa­vaa on­gel­maa ei ole. Niil­lä on omat va­kiin­tu­neet koh­de­ryh­män­sä, ei­kä ta­pah­tu­miin ole yleen­sä osal­lis­tu­mis­mak­sua.

– On hie­noa, et­tä hen­gel­li­set ke­sä­ta­pah­tu­mat pääs­tään jär­jes­tä­mään nyt nor­maa­liin ta­paan pai­kan pääl­lä ja kas­vok­kain. Yh­tei­sil­lä ko­koon­tu­mi­sil­la on suu­ri mer­ki­tys kä­vi­jöil­le, mut­ta myös jär­jes­tä­jien ta­lou­del­le ja vies­tin­näl­li­sel­le nä­ky­vyy­del­le, to­te­aa Kirk­ko­pal­ve­lui­den ke­hi­tys­pääl­lik­kö Jari Kup­pi­ai­nen.

Osa ta­pah­tu­mis­ta hyb­ri­di­mal­lil­la

Jot­kin ke­sä­juh­lis­ta pi­de­tään hyb­ri­di­ta­pah­tu­mi­na eli ta­pah­tu­mien oh­jel­mia voi seu­ra­ta myös so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa sekä ra­dio- ja TV-lä­he­tyk­sis­sä. Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­maa voi seu­ra­ta Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta. Li­säk­si YLE lä­het­tää Su­vi­seu­rois­ta sun­nun­tain sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen sekä yh­den seu­ra­ti­lai­suu­den.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys