JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hiippakunta Tampereella 100 vuotta

Uutiset
27.11.2023 10.20

Juttua muokattu:

27.11. 10:14
2023112710143420231127102000
Vuosina 1902–1907 rakennettu Tampereen tuomiokirkko tunnettiin alunperin nimellä Johanneksen kirkko. Kirkon nimi muuttui Tuomiokirkoksi vuonna 1923, kun Tampereesta tuli hiippakunnan keskus. Istumapaikkoja kirkossa on noin 1850. (Lähde: tampereenseurakunnat.fi)

Vuosina 1902–1907 rakennettu Tampereen tuomiokirkko tunnettiin alunperin nimellä Johanneksen kirkko. Kirkon nimi muuttui Tuomiokirkoksi vuonna 1923, kun Tampereesta tuli hiippakunnan keskus. Istumapaikkoja kirkossa on noin 1850. (Lähde: tampereenseurakunnat.fi)

Kuva: Pixabay

Vuosina 1902–1907 rakennettu Tampereen tuomiokirkko tunnettiin alunperin nimellä Johanneksen kirkko. Kirkon nimi muuttui Tuomiokirkoksi vuonna 1923, kun Tampereesta tuli hiippakunnan keskus. Istumapaikkoja kirkossa on noin 1850. (Lähde: tampereenseurakunnat.fi)

Vuosina 1902–1907 rakennettu Tampereen tuomiokirkko tunnettiin alunperin nimellä Johanneksen kirkko. Kirkon nimi muuttui Tuomiokirkoksi vuonna 1923, kun Tampereesta tuli hiippakunnan keskus. Istumapaikkoja kirkossa on noin 1850. (Lähde: tampereenseurakunnat.fi)

Kuva: Pixabay

Päi­vä­mies

Jou­lu­kuun alus­sa tu­lee ku­lu­neek­si sata vuot­ta sii­tä, kun Tam­pe­rees­ta tuli Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon toi­sek­si van­him­man hiip­pa­kun­nan kes­kus. Sen kun­ni­ak­si Tam­pe­reen tuo­mi­o­kir­kos­sa vie­te­tään juh­la­mes­sua sun­nun­tai­na 10. jou­lu­kuu­ta kel­lo 10.

Mes­sun to­teut­taa yh­des­sä piis­pa Mat­ti Re­von kans­sa iso jouk­ko seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä ja seu­ra­kun­ta­lai­sia muun mu­as­sa Tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nas­ta, No­ki­al­ta, Akaas­ta ja Kan­ga­sal­ta. Mes­suun toi­vo­taan mu­kaan ih­mi­siä koko hiip­pa­kun­nan alu­eel­ta. Mes­sun jäl­keen kir­kos­sa on glö­gi­tar­joi­lu.

Ai­em­min Por­voos­sa si­jain­nut piis­pa­nis­tuin ja tuo­mi­o­ka­pi­tu­li muu­tet­tiin Tam­pe­reel­le jou­lu­kuun alus­sa vuon­na 1923. Hiip­pa­kun­nan uu­dek­si ni­mek­si tuli si­jain­ti­paik­kan­sa mu­kaan Tam­pe­reen hiip­pa­kun­ta.

Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nan pit­kä his­to­ria ulot­tuu ai­na vuo­teen 1554. Ku­nin­gas Kus­taa Vaa­sa ja­koi tuol­loin koko Suo­men kä­sit­tä­neen Tu­run hiip­pa­kun­nan kah­teen osaan. Uu­den hiip­pa­kun­nan kes­kus si­joi­tet­tiin Vii­pu­riin. Ison­vi­han jäl­keen, kun Vii­pu­ri oli jou­tu­nut Ve­nä­jän hal­tuun, hiip­pa­kun­ta siir­ret­tiin Por­voo­seen vuon­na 1723.

Tam­pe­reen seu­ra­kun­nat vuok­ra­si hiip­pa­kun­nal­le sen en­sim­mäi­sen vi­ras­to­ti­lan ”kirk­ko­kont­to­rin huo­neis­tos­ta”. Lo­ka­kuus­ta 1924 al­ka­en hiip­pa­kun­ta ar­kis­toi­neen siir­tyi vuok­ral­le ny­kyi­seen Pa­lan­de­rin ta­loon Kes­kus­to­rin ete­lä­lai­dal­le. Tänä päi­vä­nä hiip­pa­kun­nan vi­ras­to­ti­lat si­jait­se­vat Tam­pe­reen seu­ra­kun­tien ta­los­sa Nä­si­lin­nan­ka­dul­la.

Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nan en­sim­mäi­nen piis­pa, Por­voon piis­pa­na aloit­ta­nut Jaak­ko Gum­me­rus, vuok­ra­si aluk­si asun­nok­seen huo­neis­ton Kaup­pa­ka­tu 14:sta. Tam­pe­reen piis­pan­ta­lo ra­ken­net­tiin Pyy­ni­kil­le vuo­den 1937 ai­ka­na ja vi­hit­tiin käyt­töön ke­sä­kuus­sa 1938.


Läh­de: Vii­pu­rin – Por­voon – Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nan his­to­ria 1554–2004. Simo Hei­ni­nen, Paa­vo Kor­te­kan­gas, Es­ko Kos­ken­ve­sa, Jaak­ko Ri­pat­ti, Kyl­lik­ki Tien­suu. Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­li 2004.

5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys