JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistoseurat lähestyvät

Uutiset
12.7.2022 13.50

Juttua muokattu:

12.7. 13:53
2022071213535820220712135000

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Heli Säk­ki­nen

Kris­til­lis­ten kan­sa­no­pis­to­jen maa­kun­nal­li­set opis­to­seu­rat Keu­ruul­la (Jäm­sän opis­to), Ra­nu­al­la ja Reis­jär­vel­lä lä­hes­ty­vät. Jäm­sän ja Ra­nu­an seu­rat jär­jes­te­tään vuo­sien saa­tos­sa tu­tuk­si tul­leen ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la, Reis­jär­vel­le puo­les­taan ko­koon­nu­taan elo­kuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na ai­na­kin tänä ja en­si vuon­na.

Tä­män vuo­den Reis­jär­ven seu­ro­jen yh­tey­des­sä jär­jes­te­tään ky­se­ly, jol­la koo­taan ko­ke­muk­sia uu­des­ta seu­ra-ajas­ta. Saa­dun pa­laut­teen ja ha­vain­to­jen poh­jal­ta teh­dään rat­kai­su tu­le­vien vuo­sien seu­ra-ajan­koh­das­ta.


Jäm­sä 21.–24.7.2022 (Iso Kir­ja -opis­to, Keu­ruu)

- Seu­ra­tun­nus: "Roh­kais­kaa ja vah­vis­ta­kaa siis toi­nen tois­tan­ne" (1. Tess. 5:11)

- Seu­ra-alue ava­taan tors­tai­na 21.7. kel­lo 12.

- jam­sa.opis­to­seu­rat.fi


Ra­nua 29.–31.7.2022

- Seu­ra­tun­nus: "Minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von" (Jer. 29:11)

- Kent­tä au­ke­aa seu­ra­vie­rail­le tors­tai­na 26.7. kel­lo 12. Mat­ka­park­ki ei ole käy­tös­sä opis­to­seu­ra­vii­kol­la.

- ra­nua.opis­to­seu­rat.fi


Reis­jär­vi 5.–7.8.2022

- Seu­ra­tun­nus: "Si­nun sa­na­si on to­tuus" (Joh. 17:17)

- Seu­ra­kent­tä ava­taan seu­ra­vie­rail­le tors­tai­aa­mu­na 4.8. kel­lo 6.

- reis­jar­vi.opis­to­seu­rat.fi


Opis­to­seu­rat ovat kuun­nel­ta­vis­sa suo­ra­na Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta. Ra­di­o­taa­juu­det löy­dät tääl­tä. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on net­ti­lä­he­tyk­seen pää­set tääl­tä. Opis­to­seu­roi­hin voi osal­lis­tua myös Yo­u­Tu­be-lä­he­tyk­sen kaut­ta. Lin­kit lä­he­tyk­siin löy­ty­vät opis­to­seu­ro­jen si­vuil­ta.

Seu­ro­jen oh­jel­mat ovat näh­tä­vil­lä yl­lä­mai­ni­tuil­la opis­to­seu­ro­jen net­ti­si­vuil­la. Tar­kem­paa tie­toa seu­rois­ta löy­dät myös 22.6. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Ter­ve­tu­loa opis­to­seu­roi­hin!

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys