JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jou­lu­ke­räys ko­ti­maan vä­hä­va­rais­ten per­hei­den lap­sil­le

Päivämies
Uutiset
3.12.2018 6.15

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283420181203061500

Pe­las­ta­kaa Lap­set ry:n jou­lu­ke­räys me­nee tänä vuon­na ko­ti­maan vä­hä­va­rais­ten per­hei­den lap­sil­le.

Lah­joi­tuk­sil­la yh­dis­tys tu­kee muun mu­as­sa har­ras­tuk­sia ja kou­lun­käyn­tiä, Pe­las­ta­kaa Lap­set ry ker­too tie­dot­tees­saan. Jär­jes­tön mu­kaan moni nuo­ri jou­tuu päät­tä­mään opin­ton­sa pe­rus­kou­luun, kos­ka hei­dän per­heil­lään ei ole va­raa hank­kia op­pi­kir­jo­ja tai mui­ta opis­ke­lu­vä­li­nei­tä.

Tie­do­te mai­nit­see, et­tä 11 pro­sent­tia eli 100 000 las­ta elää Suo­mes­sa köy­his­sä per­heis­sä. Köy­hyys li­sää syr­jäy­ty­mi­sen ris­kiä.

Pe­las­ta­kaa lap­set ry ker­too avus­tus­ha­ke­mus­ten ole­van kas­vus­sa, mikä on ylei­sim­min seu­raus­ta yk­sin­huol­ta­juu­des­ta ja huol­ta­jan sai­ras­tu­mi­ses­ta.

Ra­haa voi lah­joit­taa yh­dis­tyk­sen net­ti­si­vuil­la, teks­ti­vies­til­lä tai ke­räys­ti­lil­le.

Ku­vi­tus­ku­va: Las­se Kok­ko

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys