JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Juhannusseuroja vietetään viidessä SRK:n leirikeskuksessa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
19.6.2014 8.06

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123431820140619080600

Ju­han­nus­seu­rat ko­ko­a­vat seu­ra­vie­rai­ta eri puo­lil­la Suo­mea ole­viin SRK:n lei­ri­kes­kuk­siin. Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nus­töis­tä huo­li­mat­ta ju­han­nus­seu­rat jär­jes­te­tään lei­ri­kes­kuk­ses­sa.

Ju­han­nus­seu­ro­ja vie­te­tään Mai­tois­ten li­säk­si Rau­ti­o­saa­ren-, Han­ka­sal­men-, Kal­li­on ja Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­sis­sa.

Mai­toi­sis­sa seu­ra­vie­raat pää­se­vät tu­tus­tu­maan ra­ken­nus­hank­kee­seen

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen laa­jen­nus­ra­ken­nus­työ on eden­nyt ri­pe­äs­ti. Uu­den ra­ken­nuk­sen sei­nät ovat pys­tys­sä ja ve­si­ka­ton teko käyn­nis­sä. Ju­han­nuk­sen jäl­keen asen­ne­taan maa­läm­pö­put­kis­to lä­hei­seen pel­toon.

Ennen juhannusseuroja Maitoisten leirikeskuksessa järjestettiin suurpoikaleiri. Taustalla näkyy leirikeskuksen rakennushanke.

Ennen juhannusseuroja Maitoisten leirikeskuksessa järjestettiin suurpoikaleiri. Taustalla näkyy leirikeskuksen rakennushanke.

Ju­han­nus­seu­rois­sa vie­raat pää­se­vät nä­ke­mään, mil­tä uu­si lei­ri­kes­kus tu­lee näyt­tä­mään ja tu­ke­maan ra­ken­nus­han­ket­ta ta­lou­del­li­ses­ti.

Vaik­ka ra­ken­nus­työt ovat Mai­toi­sis­sa kes­ken, seu­ra­jär­jes­te­lyt to­teu­te­taan ai­em­pien vuo­sien lail­la; saar­no­ja voi kuun­nel­la sekä ul­ko­na et­tä si­säl­lä ja pal­ve­lut toi­mi­vat. Tänä vuon­na jär­jes­tä­jät ovat pa­ran­ta­neet ää­nen­tois­toa ri­pus­ta­mal­la ul­ko­kai­ut­ti­mia pel­lol­le ta­sai­sin vä­li­mat­koin.

Rau­ti­o­saa­res­sa juh­la­seu­rat

Rau­ti­o­saa­ren ju­han­nus­seu­ro­jen yh­tey­des­sä vie­te­tään lei­ri­kes­kuk­sen val­mis­tu­mi­sen juh­la­seu­ro­ja. Ju­han­nuk­se­na tu­lee ku­lu­neek­si 30 vuot­ta lei­ri­kes­kuk­sen val­mis­tu­mi­ses­ta. En­sim­mäi­nen rip­pi­kou­lu­lei­ri Rau­ti­o­saa­res­sa pi­det­tiin 40 vuot­ta sit­ten.

Lei­ri­kes­kus­ten ju­han­nus­seu­ro­jen oh­jel­ma­tie­dot vuon­na 2014:

Mai­toi­nen: Seu­ra-alue ava­taan per­jan­tai­na 20.6. kel­lo 15 ja seu­rat al­ka­vat kel­lo 18. Lau­an­tai­na seu­rat jat­ku­vat kel­lo 10. (Osoi­te: Mai­tois­ten­tie 471, 12100 Oit­ti)

Han­ka­sal­mi: Seu­rat al­ka­vat per­jan­tai­na kel­lo 16. Kel­lo 21.30 on oh­jel­mas­sa pu­heen­vuo­ro ai­hees­ta ”Ju­ma­lan lap­sen va­paus”. Seu­rat jat­ku­vat lau­an­tai­na kel­lo 9. (Osoi­te: Han­ka­sal­men­tie 396, 41520 Han­ka­sal­mi)

Kal­lio: Seu­rat al­ka­vat per­jan­tai­na kel­lo 18.30. Il­lal­la on oh­jel­mas­sa pu­heen­vuo­ro ai­hees­ta ”Us­ko­mi­sen ilo ar­jen voi­ma­va­ra­na”. (Osoi­te: Kat­va­puo­len­tie 276, 85730 Tulp­po)

Sii­ka­tör­mä: Seu­rat al­ka­vat per­jan­tai­na kel­lo 19. Il­lal­la on oh­jel­mas­sa pu­heen­vuo­ro ai­hees­ta ”Ju­ma­lan lap­sen va­paus”. (Osoi­te: Ala­pään­tie 80, 92320 Sii­ka­jo­ki)

Rau­ti­o­saa­ri: Seu­rat al­ka­vat per­jan­tai­na kel­lo 19. (Osoi­te: Lei­ri­tie 47, 97110 Rau­ti­o­saa­ri)

Ju­han­nus­seu­ro­ja voi kuun­nel­la myös net­ti­ra­di­ois­ta:

•Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen ju­han­nus­seu­ra­lä­he­tys: http://net­ti­ra­dio.net/mai­toi­nen

•Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­sen ju­han­nus­seu­ra­lä­he­tys: http://ou­lun­rau­ha­nyh­dis­tys.fi

Teks­ti: Päi­vä­mies-verk­ko­leh­den toi­mi­tus ja Rau­no Saar­nio

Ku­vat: Mar­kus Leh­ti­nie­mi ja Rau­no Saar­nio

6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys