JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jumalan valtakunnassa on armoa ja rakkautta

Uutiset
2.8.2022 9.00

Juttua muokattu:

1.8. 12:31
2022080112315420220802090000

Ei­ja Han­hi­ne­va

Vi­han­ti

Ar­ki-il­lan seu­rois­sa Vi­han­nis­sa tuli esiin, et­tä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le ko­koon­tu­mi­nen ja evan­ke­liu­min kuu­le­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain Ju­ma­lan ar­mos­ta.

Vi­han­nin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta hil­je­nee kesä- ja hei­nä­kuun ajak­si. Ke­sä­kuu­kau­sien ai­ka­na pi­de­tään vain yh­det ar­ki-il­lan seu­rat. Tänä ke­sä­nä ne pi­det­tiin tors­tai­na 21. hei­nä­kuu­ta. Mo­net per­heet viet­ti­vät vie­lä lo­maa, mut­ta seu­roi­hin oli saa­pu­nut kui­ten­kin sekä ai­kui­sia et­tä lap­sia.

Kol­man­nel­le luo­kal­le syk­syl­lä me­ne­vä Jus­si Nis­ka­kan­gas oli tul­lut tors­tai-il­lan seu­roi­hin äi­din, isän ja sis­ko­jen kans­sa. Hä­nen mie­les­tään seu­roi­hin oli mu­ka­va tul­la pit­käs­tä ai­kaa.

– Tuo pu­hu­ja on mei­dän is­kän työ­ka­ve­ri. Se mi­nua vä­hän har­mit­ti, kun is­kä ei tul­lut heti kah­vi­jo­noon! Jus­si Nis­ka­kan­gas ker­toi pu­heen jäl­keen.

Ju­ma­lan ar­mo on suu­ri

Pu­hu­jak­si seu­roi­hin oli kut­sut­tu Kari Meh­tä­lä. Hän pu­hui Paa­va­lis­ta, joka lä­hes­tyi kir­jeel­lä ra­kas­ta vel­je­ään Ti­mo­teus­ta. Pu­hees­sa ko­ros­tui Ju­ma­lan suu­ri ar­mo ja rak­kaus Paa­va­lin elä­mäs­sä.

– Sa­maa ar­moa ja rak­kaut­ta me­kin saam­me osak­sem­me asu­es­sam­me Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa, Meh­tä­lä to­te­si.

Pu­hees­sa tuli esiin, et­tä Ju­ma­lan ar­moa on se­kin, kun jäl­leen saa ko­koon­tua isom­piin ja pie­nem­piin seu­roi­hin kuu­le­maan se­li­tet­tyä Ju­ma­lan sa­naa sekä evan­ke­liu­mia syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta. On mah­dol­lis­ta ta­va­ta rak­kai­ta mat­ka­ys­tä­viä ja lau­laa yh­des­sä Sii­o­nin lau­lu­ja.

Kuu­lu­mi­set kah­vi­het­ken lo­mas­sa

He­le­na Park­ki­la ja Pir­jo Läm­sä kah­vit­te­li­vat yh­des­sä seu­ro­jen jäl­keen.

– Meil­lä on tääl­lä har­voin seu­ro­ja ke­sän ai­ka­na. Oli oi­kein halu tul­la seu­roi­hin ja ta­va­ta mat­ka­ys­tä­viä. Kah­vi­tel­les­sa eh­tii ju­tel­la ja vaih­taa kuu­lu­mi­sia, ker­toi Park­ki­la.

Pir­jo Läm­sä­kin to­te­si, et­tä oli mu­ka­va tul­la pit­käs­tä ai­kaa omal­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le seu­roi­hin.

– Pu­hu­ja­ve­li ker­toi Su­vi­seu­rois­ta, mi­ten mu­ka­va oli use­an vuo­den jäl­keen pääs­tä kent­tä­su­vi­seu­roi­hin. Tun­sin ihan sa­mal­la ta­val­la Kari-vel­jen kans­sa myös lau­lu­het­kis­tä isos­sa tel­tas­sa. Lau­lut lau­let­tiin sy­dä­men poh­jas­ta as­ti, muis­te­li Läm­sä.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys