JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kaksosuuden voima ja yksilön ainutlaatuisuus kaksosten päivän aiheina

Uutiset
21.1.2022 9.00

Juttua muokattu:

21.1. 12:39
2022012112395420220121090000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mies

Kak­sos­ten päi­vää vie­te­tään 2. hel­mi­kuu­ta. Suo­men Mo­nik­ko­per­heet ry jär­jes­tää sil­loin mak­sut­to­man we­bi­naa­rin, jon­ka tee­ma­na on Kak­so­nen – ra­kas kump­pa­ni, kil­pai­li­ja, koh­ta­lo­to­ve­ri.

We­bi­naa­ri pu­reu­tuu sii­hen, kuin­ka mo­nik­ko­per­heen ar­jes­sa voi­si par­hai­ten huo­mi­oi­da sekä kak­so­suu­den tuo­man eri­tyi­sen voi­man et­tä jo­kai­sen yk­si­lön ai­nut­laa­tui­suu­den. Ti­lai­suus al­kaa kel­lo 13.30 ja kes­tää kak­si tun­tia.

Käy­tän­nön­lä­hei­siä pu­heen­vuo­ro­ja

– Kuun­te­li­jat pää­se­vät kuu­le­maan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti niis­tä ti­lan­teis­ta, joi­den kans­sa niin kak­so­set it­se kuin hei­dän van­hem­pan­sa elä­vät, ku­ten ta­sa­puo­li­suu­den nou­dat­ta­mi­nen, kak­sos­ten kes­ki­näi­nen riip­pu­vuus ja kil­pai­lu sekä hei­dän yk­si­löl­li­sen koh­taa­mi­sen tär­keys, Suo­men Mo­nik­ko­per­heet ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Ul­la Kum­pu­la ker­too.

Pu­hu­ji­na we­bi­naa­ris­sa ovat las­tenp­sy­ki­at­ri Tuu­lik­ki Trias, toi­min­nan­joh­ta­ja, kak­sos­ten äi­ti Ul­la Kum­pu­la ja näyt­te­li­jä, kak­so­nen Ele­na Lee­ve. Ti­lai­suu­den juon­taa toi­mit­ta­ja, kak­sos­ten äi­ti Maa­rit Tas­tu­la.

Il­moit­tau­tu­mi­nen etu­kä­teen

We­bi­naa­riin täy­tyy il­moit­tau­tua verk­ko­lo­mak­keel­la 28.1. men­nes­sä. Lo­ma­ke avau­tuu osoit­tees­sa https://q.sur­vey­pal.com/Il­moit­tau­tu­mi­nen-Kak­sos­ten-pai­van-we­bi­naa­riin-2.2.2022. We­bi­naa­ri on osal­lis­tu­jil­le il­mai­nen, sil­lä se jär­jes­te­tään lah­joi­tus­va­roin.

Ti­lai­suu­des­ta on tu­los­sa myös tal­len­ne, jos­ta voi kat­soa we­bi­naa­rin pu­heen­vuo­rot Ele­na Lee­ven haas­tat­te­lua lu­kuun ot­ta­mat­ta.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys