JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää oh­jel­maa pää­si­äi­se­nä net­ti­ra­di­os­sa

Uutiset
26.3.2020 18.25

Juttua muokattu:

28.3. 14:48
2020032814481320200326182500

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Päi­vä­mies

Ke­sä­seu­ra­ra­dio avaa eri­kois­lä­he­tyk­sen pää­si­äi­sen ajak­si. Lä­he­tys on kuul­ta­vis­sa vain net­ti­ra­di­os­sa osoit­tees­sa ke­sa­seu­ra­ra­dio.fi.

Seu­rat, pää­si­äis­mu­siik­ki ja ky­läi­ly kuu­lu­vat kiin­te­äs­ti mo­nien pää­si­äis­pe­rin­tei­siin. Poik­keuk­sel­li­sen ti­lan­teen vuok­si kirk­ko­jen ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten ovet pi­de­tään nyt kiin­ni ja pää­si­äis­seu­ro­jen viet­to siir­tyy ne­tin ää­reen. Ke­sä­seu­ra­ra­dio ha­lu­aa osal­taan tuo­da ko­tei­hin pää­si­äi­sen loh­dul­lis­ta lau­lua ja ylös­nou­se­muk­sen rie­mu­vies­tiä.

Oh­jel­ma al­kaa kii­ras­tors­tai-il­ta­na klo 18 toi­ve­lau­lu­lä­he­tyk­sel­lä ja jat­kuu pää­si­äis­maa­nan­tai-il­taan as­ti.

Tors­tai-il­lan lä­he­tyk­seen pyy­de­tään toi­vei­ta vir­sis­tä ja Sii­o­nin lau­luis­ta. Nii­tä voi lä­het­tää 5.4. as­ti säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen ra­dio@srk.fi ja What­sApp-vies­til­lä nu­me­roon 045 122 3592.

Pää­si­äis­ra­di­os­sa kuul­laan myös Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pää­si­äi­sen ajan seu­rat suo­ra­na, ar­kis­to­saar­no­ja sekä SRK:n ää­nit­tei­tä ja jul­kai­su­jen esit­te­lyä. Tar­kem­mat oh­jel­ma­tie­dot löy­ty­vät pää­si­äis­vii­kol­la Ke­sä­seu­ra­ra­di­on net­ti­si­vuil­ta ke­sa­seu­ra­ra­dio.fi ja Päi­vä­mie­hes­tä.

Ke­sän to­teu­tuk­sen suun­nit­te­lu jat­kuu. Ke­sä­seu­ra­ra­dio to­teu­te­taan en­si ke­sä­nä riip­pu­mat­ta sii­tä, voi­daan­ko Su­vi­seu­ro­ja tai opis­to­seu­ro­ja jär­jes­tää. Lä­he­tys al­kaa 24.6. ja kes­tää 3.8. saak­ka.

Ot­sik­koa ja jut­tua täs­men­net­ty 28.3.2020 kel­lo 14:41 – Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma ei kuu­lu FM-vas­taa­not­ti­mis­sa vaan vain net­ti­ra­di­os­sa.

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys