JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kurssi Perhe- ja diakoniatyötoimikunnille sekä resurssipankin vastuuhenkilöille

Uutiset
25.4.2022 11.55

Juttua muokattu:

25.4. 13:35
2022042513354020220425115500

Jäm­sän opis­tol­la jär­jes­te­tään Lap­si- ja nuo­ri­so- sekä per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn kurs­si 13.–15.5.2022. Kurs­si on tar­koi­tet­tu rau­ha­nyh­dis­tys­ten eri työ­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le saa­maan ide­oi­ta, tie­toa, roh­kai­sua ja tu­kea sekä vir­kis­ty­mään. Kurs­sin tee­ma­na on Koh­taa­mi­nen.

Vii­kon­lop­pu koos­tuu kai­kil­le yh­tei­sis­tä osi­ois­ta sekä eril­li­sis­tä työ­muo­to­koh­tai­sis­ta osi­ois­ta, jois­sa pää­see sy­ven­ty­mään per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn sekä re­surs­si­pan­kin eri­tyis­ky­sy­myk­siin. Myös puo­li­sot ovat ter­ve­tul­lei­ta mu­kaan!

Il­moit­tau­du kurs­sil­le: https://lei­ril­le.fi/kurs­si/jam­sa/8891/il­moit­tau­tu­mi­nen/osal­lis­tu­jat/uu­si/

HUOM! Il­moit­tau­tu­es­sa­si kir­joi­ta li­sä­tie­to­kent­tään teh­tä­vä­si yh­dis­tyk­sel­lä (Esim. nuo­ri­so-oh­jaa­ja). Näin jär­jes­tä­jät voi­vat suun­ni­tel­la kurs­sin si­säl­lön juu­ri pai­kal­le tu­le­val­le jou­kol­le.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys