JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

La­ki­muu­tos mah­dol­lis­taa säh­köi­set ko­kouk­set kir­kon toi­mie­li­mis­sä

Uutiset
19.3.2021 12.20

Juttua muokattu:

19.3. 12:19
2021031912193820210319122000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mies

Poik­keu­sai­ka han­ka­loit­ti kir­kon luot­ta­mu­se­lin­ten ko­kous­ta­mis­ta. Odo­tet­tu etäyh­teys­mah­dol­li­suus saa­tiin la­kia muut­ta­mal­la.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon toi­mie­li­mis­sä on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää säh­köi­siä ko­kouk­sia etäyh­teyk­sin, kun laki kirk­ko­lain muut­ta­mi­ses­ta tuli voi­maan 15. maa­lis­kuu­ta.

Ta­voit­tee­na on, et­tä seu­ra­kun­nat ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­mät muut­ta­vat toi­mie­lin­ten­sä työ­jär­jes­tyk­siä, oh­je­sään­tö­jä ja joh­to­sään­tö­jä si­ten, et­tä niis­sä on otet­tu huo­mi­oon säh­köis­ten ko­kous­ten jär­jes­tä­mis­mah­dol­li­suus.

La­ki­muu­tos tuli tar­pee­seen

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Pet­ri Sa­to­maan mu­kaan la­ki­muu­tos oli odo­tet­tu ja se tuli tar­pee­seen.

– La­ki­muu­tos mah­dol­lis­taa sen, et­tä vi­ral­li­sia ko­kouk­sia voi­daan jär­jes­tää esi­mer­kik­si Te­ams-yh­teyk­sin. Ko­ro­na-ai­ka­na live-ko­koon­tu­mi­sia ei ole ko­vin help­po jär­jes­tää riit­tä­vin tur­va­e­täi­syyk­sin, ja myös ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ovat ol­leet es­tee­nä ko­kouk­sien pi­tä­mi­sel­le. Ko­kouk­sia on ti­lan­teen ta­kia jou­dut­tu pe­ru­maan ja odot­ta­maan pa­rem­paa ai­kaa. Nyt tuo on­gel­ma on pois­tu­nut.

Työ­jär­jes­tyk­sen muu­tok­sel­la etä­ko­kouk­set py­sy­vik­si

Jot­ta säh­köi­nen ko­kous­ta­mi­nen voi­daan seu­ra­kun­nis­sa käyn­nis­tää jo en­nen mah­dol­li­sia sään­nös­ten muu­tok­sia, täy­sis­tun­to an­toi seu­ra­kun­tien ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­mien hal­lin­toa kos­ke­van vä­li­ai­kai­sen mää­räyk­sen, jon­ka mu­kaan ko­kouk­sia voi­daan jär­jes­tää säh­köi­ses­ti. Pää­tös on voi­mas­sa poik­keu­so­lo­jen ajan, kui­ten­kin enin­tään elo­kuun lop­puun.

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to päät­ti myös muut­taa työ­jär­jes­tys­tään niin, et­tä sen täy­sis­tun­nos­sa ja vi­ras­to­kol­le­gi­os­sa voi­daan pi­tää säh­köi­siä ko­kouk­sia. Pää­te­tyil­lä työ­jär­jes­tyk­sen muu­tok­sil­la säh­köi­set ko­kouk­set voi­daan ot­taa käyt­töön kirk­ko­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen­te­os­sa py­sy­väs­ti.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys