JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lapsille ja nuorille kaivataan toimintaa rauhanyhdistyksissä

Uutiset
24.1.2022 11.35

Juttua muokattu:

24.1. 11:40
2022012411405520220124113500
Rovaniemen raamattuluokkalaiset pääsivät syksyllä 2021 vaeltamaan Pienen karhunkierroksen noin sadan retkeläisen porukalla.

Rovaniemen raamattuluokkalaiset pääsivät syksyllä 2021 vaeltamaan Pienen karhunkierroksen noin sadan retkeläisen porukalla.

Marko Ollila

Rovaniemen raamattuluokkalaiset pääsivät syksyllä 2021 vaeltamaan Pienen karhunkierroksen noin sadan retkeläisen porukalla.

Rovaniemen raamattuluokkalaiset pääsivät syksyllä 2021 vaeltamaan Pienen karhunkierroksen noin sadan retkeläisen porukalla.

Marko Ollila

Päi­vä­mies

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys kan­nus­taa jär­jes­tä­mään lap­si- ja nuo­ri­so­työn ti­lai­suuk­sia rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä.

Päi­vä­ker­hot, py­hä­kou­lut ja nuor­te­nil­lat kan­nat­taa aloit­taa, jos ne ovat ol­leet tau­ol­la, SRK:n lap­si- ja nuo­ri­so­työn asi­an­tun­ti­ja Juha Luok­ka­la kan­nus­taa.

– Ny­kyi­nen pan­de­mi­a­ti­lan­ne huo­mi­oi­den nyt on pe­rus­tel­tua pyr­kiä roh­ke­am­min jär­jes­tä­mään lap­si- ja nuo­ri­so­työ­tä, el­lei­vät vi­ra­no­mais­ten päät­tä­mät ra­joi­tuk­set sitä ni­me­no­maan es­tä. Kris­til­li­syy­tem­me lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä voi­daan so­vel­taa las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­nal­le ase­tet­tu­ja suo­si­tuk­sia ja ra­joi­tuk­sia, hän pe­rus­te­lee.

En­si­si­jais­ta on ko­koon­tua pai­kan pääl­le, mut­ta jos se ei ole mah­dol­lis­ta, suo­si­tel­laan etä­ti­lai­suuk­sia. Van­hem­pia roh­kais­taan myös läh­te­mään las­ten­sa kans­sa seu­roi­hin heti, kun se on ra­joi­tus­ten puo­les­ta mah­dol­lis­ta.

– Lap­si- ja nuo­ri­so­työ­muo­dot tu­ke­vat ja vah­vis­ta­vat ko­tien kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta. Ko­koon­tu­mi­set ovat las­ten ja nuor­ten us­ko­ne­lä­mäl­le tär­kei­tä. Nii­den kaut­ta lap­si juur­tuu Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja voi saa­da us­ko­vai­sia ys­tä­viä, Luok­ka­la jat­kaa.

Lap­si- ja nuo­ri­so­työ on ol­lut mo­nin pai­koin pit­kään tau­ol­la.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys