JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lap­suu­den lem­pi­lau­lu pu­hut­te­lee yhä

Uutiset
2.1.2021 7.15

Juttua muokattu:

30.12. 18:24
2020123018245720210102071500
– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

Vesa Jurmu

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

Vesa Jurmu

Vesa Jur­mu

Sii­o­nin lau­lu 118 on kos­ket­ta­nut An­ni­ka Nä­ri­äis­tä jo lap­se­na. Sen sa­nat tu­le­vat lä­hel­le.

An­ni­ka Nä­ri­äi­nen on ko­toi­sin Po­ris­ta, mut­ta työs­ken­te­lee ny­ky­ään Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton keit­ti­öl­lä. Va­paa-ajal­laan hän ta­paa kuun­nel­la SRK:n ää­nit­tei­tä.

Nä­ri­äi­nen mai­nit­see lem­pi­lau­luk­seen Sii­o­nin lau­lun 118, Hen­ken­sä an­toi, hän kaik­ki ken loi.

– Mun mie­les­tä lau­lu on jo­ten­kin loh­dut­ta­va mut­ta sa­mal­la pu­hut­te­le­va ja odot­ta­va­kin.

Eri­tyi­ses­ti Nä­ri­äis­tä pu­hut­te­le­vat lau­lun sa­nat.

– Ne tu­le­vat lä­hel­le. Ker­ran kun tämä ai­ka päät­tyy, niin edes­sä­päin on pal­jon pa­rem­paa, hän pe­rus­te­lee.

Lau­lu on kos­ket­ta­nut Nä­ri­äis­tä jo pie­nes­tä pi­tä­en. Hän muis­taa, et­tä lau­loi tätä usein seu­rois­sa lap­se­na.

– Lau­lun lop­pu­puo­li an­taa loh­tua tai­va­si­kä­vään, Nä­ri­äi­nen tuu­mii.

– Vaik­ka ajal­li­set mur­heet ovat ar­jes­sa isoim­pia, niin tär­kein­tä on us­koa syn­nit an­teek­si, et­tä ker­ran pää­see tai­vaan rie­mu­juh­liin.

Lau­lun syn­ty­his­to­ri­a­kin on nai­sel­le pää­piir­teis­sään tut­tu. Gus­taf Skin­na­ri on kir­joit­ta­nut sa­nat Psal­min 76 poh­jal­ta jo 1800-lu­vun lo­pul­la. Myö­hem­min lau­lua ovat uu­dis­ta­neet Pek­ka Kin­nu­nen ja In­ke­ri Kar­vo­nen.

21.1.2021

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Joh. 1:14

Viikon kysymys