JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ohjeita kriisin käsittelemiseen lapsen kanssa

Uutiset
7.5.2022 9.15

Juttua muokattu:

6.5. 13:16
2022050613162520220507091500

Las­ten­kirk­ko-me­dia on jul­kais­sut verk­ko­si­vuil­laan oh­jeis­tuk­sen krii­sien kä­sit­te­le­mi­seen las­ten kans­sa. Oh­jeis­tuk­ses­sa neu­vo­taan ot­ta­maan esi­mer­kik­si sota pu­heek­si lap­sen kans­sa vas­ta sil­loin, jos lap­si it­se nos­taa sen esil­le. Al­le kou­lui­käi­sen ei tar­vit­se tie­tää so­das­ta. ”Esi­mer­kik­si kau­pas­sa on vai­kea käy­dä il­man, et­tä leh­tien kan­si­ku­vat he­rät­tä­vät lap­sen huo­mi­on. Jos lap­si huo­maa uu­ti­set, ei kan­na­ta hä­tään­tyä. Tär­ke­ää on, et­tä lap­si ei jää it­se­ään häm­men­tä­vien tai pe­lot­ta­vien asi­oi­den kans­sa yk­sin”, to­de­taan oh­jeis­tuk­ses­sa.

Tär­ke­ää on oh­jeis­tuk­sen mu­kaan an­taa lap­sel­le lä­hei­syyt­tä ja ju­tel­la asi­ois­ta lap­sel­le tu­tuil­la sa­noil­la. ”Tär­ke­ää on, et­tet tar­joi­le lap­sel­le sel­lai­sia pe­lot­ta­via mie­li­ku­via, joi­ta hän ei it­se edes aja­tel­lut. Lap­sen kans­sa so­das­ta pu­hu­es­sa­si et­te ole ver­tai­sia. Si­nun teh­tä­vä­si on huo­leh­tia lap­sen vi­at­to­muu­den ja tur­val­li­suu­den tun­teen suo­je­le­mi­ses­ta.”

Oh­jeis­tuk­ses­sa to­de­taan, et­tä lap­sen tur­val­li­suu­den tun­net­ta voi vah­vis­taa ja­ka­mal­la asi­oi­ta, jois­ta it­se saa tur­vaa: ”Jos it­sel­le­si us­ko tai­vaa­seen on luon­te­va osa maa­il­man­kat­so­mus­ta, on ihan hyvä ja­kaa tämä tur­val­li­nen us­ko lap­sen kans­sa.”

Oman ah­dis­tuk­sen siir­tä­mis­tä lap­seen kan­nat­taa vält­tää. ”Las­ten kans­sa elä­vien ai­kuis­ten tär­kein teh­tä­vä on tur­va­ta rau­hal­li­nen elä­mä ko­to­na. So­dan tuot­ta­man ah­dis­tuk­sen ja­ka­mi­seen on tär­ke­ää löy­tää ai­ka ja paik­ka, jos­sa lap­set ei­vät ole kuu­lol­la”, neu­vo­taan oh­jeis­tuk­ses­sa.

Las­ten­kirk­ko-me­di­an oh­jeis­tuk­seen pää­set täs­tä.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys