JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

On­nis­tu­neen nuo­ri­so­lei­rin re­sep­ti on ko­ke­neil­le iso­sil­le sel­vä: läs­nä­o­loa, hy­myä, kuun­te­lua ja kes­kus­te­lua

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
6.4.2019 8.01

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442920190406080100

Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­ses­sa pi­de­tään huh­ti­kuus­sa 13–14-vuo­ti­ai­den tal­vi­lei­ri. Lei­rin oh­jaa­jat ja iso­set ko­koon­tui­vat etu­kä­teen suun­nit­te­le­maan lei­riä Ou­lun­sa­loon.

Il­lan ta­voit­tee­na oli tu­tus­tua toi­siin­sa sekä muo­toil­la lei­ri­vii­kon­lo­pun oh­jel­ma. Toi­vee­na oli löy­tää kun­kin vah­vuuk­sia ja mie­len­kiin­non koh­tei­ta ja ja­kaa vas­tuu­ta nii­den poh­jal­ta.

Kos­ka lei­rin oh­jaa­jat ovat en­si­ker­ta­lai­sia, toi­vee­na oli koo­ta ym­pä­ril­le ko­ke­nut isos­jouk­ko.

Louna Paaso ja Joose Ylikoski kertoivat, että ovat itse saaneet aikoinaan kulkea turvallisten isosten jalanjäljissä. On hienoa saada olla keskustelukumppanina ja uskonelämän tukena nuoremmille.

Louna Paaso ja Joose Ylikoski kertoivat, että ovat itse saaneet aikoinaan kulkea turvallisten isosten jalanjäljissä. On hienoa saada olla keskustelukumppanina ja uskonelämän tukena nuoremmille.

Il­lan ai­ka­na toi­ve näyt­ti käy­neen to­teen: kym­men­kun­ta nuor­ta Tyr­nä­vän Mur­ros­ta, Ou­lun­sa­los­ta, Sii­ka­jo­el­ta ja Kii­min­gis­tä in­tou­tui­vat ke­hit­te­le­mään ”tä­hän men­nes­sä pa­ras­ta lei­ri­ko­ke­mus­ta” 69 lei­ril­le il­moit­tau­tu­neel­le.

Al­kuil­las­ta kes­kus­te­lu oli vie­lä rau­hal­lis­ta ei­kä pu­heen­joh­ta­jaa tar­vit­tu. Kes­kus­te­lua syn­tyi esi­mer­kik­si lei­rin sään­nöis­tä ja käy­tän­teis­tä, lei­rin tun­nel­mas­ta ja iso­sen roo­lis­ta sekä sii­tä, mi­ten huo­mi­oi­da hy­vin eri­lai­sis­ta ko­deis­ta lei­ril­le tu­le­via.

Il­lan lop­pua koh­den nau­rua, ide­oi­ta ja aja­tuk­sia pulp­pu­si nuo­ril­ta val­toi­me­naan. Kun ke­nen­kään pu­hees­ta ei enää saa­nut sel­vää, oli nau­ra­en ko­men­net­ta­va väki kah­vil­le.

Lotta Virpi, Liina Sorvari, Louna Paaso, Marius Kuha, Joose Ylikoski ja Erkka Sipilä laulamassa. Erkka Sipilä lupasi toimia leirillä säestäjänä, majoituskirjurina ja kioskivastaavana. Erkka on isoskonkari, joka viihtyy leireillä, koska niillä tutustuu uusiin ihmisiin sekä saa arvokasta esiintymis- ja ohjaamiskokemusta. Lotta Virpi ja Liina Sorvari aikovat toteuttaa leirillä kuoroprojektin, jonka tuotoksia kuullaan sunnuntaiaamun aamuhartaudessa.

Lotta Virpi, Liina Sorvari, Louna Paaso, Marius Kuha, Joose Ylikoski ja Erkka Sipilä laulamassa. Erkka Sipilä lupasi toimia leirillä säestäjänä, majoituskirjurina ja kioskivastaavana. Erkka on isoskonkari, joka viihtyy leireillä, koska niillä tutustuu uusiin ihmisiin sekä saa arvokasta esiintymis- ja ohjaamiskokemusta. Lotta Virpi ja Liina Sorvari aikovat toteuttaa leirillä kuoroprojektin, jonka tuotoksia kuullaan sunnuntaiaamun aamuhartaudessa.

Hu­mo­ris­ti­nen ja läm­min­hen­ki­nen il­ta päät­tyi lei­ri­tun­nel­min pi­a­non ää­res­sä lau­let­tui­hin pää­si­äi­sa­jan Sii­o­nin lau­lui­hin. Oli tur­val­li­nen mie­li aja­tel­la tu­le­vaa teh­tä­vää: Kun­pa Tai­vaan Isä siu­nai­si lei­rin.

Teks­ti ja ku­vat: Ka­ro­lii­na Pigg

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys