JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ostakaa jäätelöä!

Uutiset
13.7.2022 8.00

Juttua muokattu:

13.7. 09:34
2022071309340420220713080000
Serkukset Otto ja Edith Heikkala myivät jäätelöitä laukusta Lopen Suviseuroissa. Palkaksi he saivat euron arvoiset jäätelöliput.

Serkukset Otto ja Edith Heikkala myivät jäätelöitä laukusta Lopen Suviseuroissa. Palkaksi he saivat euron arvoiset jäätelöliput.

Inkeri Heikkala

Serkukset Otto ja Edith Heikkala myivät jäätelöitä laukusta Lopen Suviseuroissa. Palkaksi he saivat euron arvoiset jäätelöliput.

Serkukset Otto ja Edith Heikkala myivät jäätelöitä laukusta Lopen Suviseuroissa. Palkaksi he saivat euron arvoiset jäätelöliput.

Inkeri Heikkala

In­ke­ri Heik­ka­la

Räys­kä­län hel­tei­sel­lä su­vi­seu­ra­ken­täl­lä puik­ke­leh­ti pie­niä, iloi­sia lau­kun­kan­ta­jia val­koi­set sty­rox­laa­ti­kot rin­nal­la keik­ku­en. Vä­lis­sä huu­dot "Os­ta­kaa jää­te­löä!" yl­tyi­vät kil­pa­lau­lan­nak­si.

Jos­kus ohi­kul­ke­van kas­vot oli­vat vä­hän mut­rul­laan ja huu­lien ra­os­ta tuli huo­kaus: "Mul­ta ei ku­kaan os­ta." Seu­raa­vas­sa het­kes­sä kat­se kui­ten­kin kir­kas­tui, sil­lä hel­teel­lä jää­te­lö kyl­lä mais­tui liki jo­kai­sel­le ken­täl­lä is­tu­jal­le.

Ser­kuk­set Edith (10 v) ja Ot­to (7 v) Heik­ka­la ovat jo jää­te­lö­myyn­nin kon­ka­rei­ta. Ot­to oli myy­mäs­sä jää­te­löä kol­mat­ta ker­taa. En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la ka­ve­ri­na oli ol­lut isom­pi serk­ku, Toi­vo. Edith ei edes muis­ta­nut, mo­nes­ti­ko hän oli ol­lut jää­te­lön­myy­jä­nä. Näis­sä Su­vi­seu­rois­sa ker­to­ja oli kui­ten­kin vii­si. En­sim­mäi­sel­lä­kin ker­ral­la ka­ve­ri­na oli joku serk­ku. Sitä, mis­sä Su­vi­seu­rois­sa tämä ta­pah­tui, Edith ei muis­ta­nut.

– Joo, ekal­la ker­ral­la kyl­lä vä­hän jän­nit­ti.

Ot­to oli täl­lä ker­taa huo­leh­ti­mas­sa ra­ha­pus­sis­ta, ja Edith kan­toi laa­tik­koa. Kun ky­syin, mikä oli työ­vuo­ron palk­ka, Ot­to ker­toi, et­tä erän myyn­nis­tä sai jää­te­lö­li­pun, jon­ka sai vaih­det­tua eu­ron ar­voi­seen jää­te­löön.

Edit­hin mie­les­tä jää­te­lön­myyn­nis­sä ki­voin­ta oli vaih­to­ra­ho­jen las­ke­mi­nen. Hän jou­tui vä­hän miet­ti­mään, mikä tou­hus­sa oli vä­hi­ten ki­vaa.

– No kun jot­kut tuli, et­tä os­ta­vat, ja sit ne ei os­ta­neet­kaan.

Mo­lem­mat ko­ki­vat on­nis­tu­neen­sa jää­te­lön­myy­jä­nä hy­vin. Hel­tees­sä myy­mi­nen tun­tui vä­hän ras­kaal­ta, mut­ta sil­loin jää­te­lö­kin meni hy­vin kau­pak­si. Työ­ka­ve­rus­ten laa­tik­ko oli tyh­jen­ty­nyt al­le kah­des­sa­kym­me­nes­sä mi­nuu­tis­sa.

Jos­kus oli puut­tu­nut eu­ro kas­sas­ta, mut­ta sii­hen oli suh­tau­dut­tu hy­vin ar­mol­li­ses­ti. Työ­mies sai palk­kan­sa sil­loin­kin. Vir­hei­tä sat­tuu jo­kai­sel­le.

Ser­kuk­set ai­ko­vat myy­dä jää­te­löä jat­kos­sa­kin. Edith tuu­ma­si, et­tä isom­pa­na oli­si kiva ol­la lä­het­tä­mäs­sä lauk­ku­myy­jiä ken­täl­le ja kir­jaa­mas­sa myyn­te­jä. Ki­os­ki­myy­jä­nä ole­mi­nen­kin oli­si tosi ki­vaa!

Kun reip­paat jää­te­lö­myy­jät jat­koi­vat kier­ros­taan, pai­kal­le py­räh­ti seu­raa­vat pie­net työn­te­ki­jät pus­sien­sa kans­sa. Jää­te­lö­pa­pe­rit su­jau­tet­tiin pus­sei­hin. Puh­taa­na­pi­to toi­mi täl­lä ken­täl­lä!

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys