JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mie­hes­sa aloit­taa uu­si Kas­te­tut-pals­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
8.9.2019 8.35

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445320190908083500

Päi­vä­mies aloit­taa il­moi­tus­si­vuil­laan Kas­te­tut-pals­tan. Pals­tal­le voi lä­het­tää il­moi­tuk­sen, jos­sa ker­ro­taan hil­jat­tain kas­te­tun lap­sen nimi sekä hä­nen van­hem­pien­sa ni­met. Pals­ta on ku­va­ton.

Tä­hän saak­ka Päi­vä­mie­heen on voi­nut jät­tää kih­laus-, vih­ki­mis-, kii­tos- ja kuo­li­nil­moi­tuk­sia. Uu­den pals­tan myö­tä elä­män kir­jo nä­kyy en­tis­tä vah­vem­min leh­des­sä.

– Pals­tan aloit­ta­mi­nen on sa­mal­la vies­ti leh­den lap­si­myön­tei­ses­tä asen­tees­ta, Päi­vä­mie­hen pää­toi­mit­ta­ja Ol­li Lohi ker­too.

Uu­si pals­ta ote­taan käyt­töön heti kun pals­tal­le tu­lee il­moi­tuk­sia.

Voit jät­tää il­moi­tuk­sen Kas­te­tut-pals­tal­le tääl­lä.

Tar­kem­pia tie­to­ja il­moi­tuk­ses­ta voit ky­syä myös Päi­vä­mie­hen il­moi­tus­myy­jäl­tä: Sis­ko-Lii­sa Kar­si­kas, sis­ko-lii­sa.kar­si­kas@srk.fi tai 040 766 8257.

Ku­vi­tus­ku­va: Las­se Kok­ko

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys