JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pik­ku­rui­nen ka­ra­vaa­ni ihas­tut­taa – Eli­as kier­tää seu­ro­ja oma­te­koi­sel­la ”asun­to­vau­nul­la”

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
24.7.2018 10.17

Juttua muokattu:

31.12. 10:57
2019123110574220180724101700

Jy­väs­ky­lä­läi­nen 16-vuo­ti­as Eli­as Käyh­kö (oik.) on ma­joit­tu­nut Jäm­sän opis­to­seu­rois­sa ja ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­rois­sa it­se ra­ken­ta­mas­saan mön­ki­jän pe­rä­kär­rys­sä, joka muis­tut­taa ai­van asun­to­vau­nua.

Maan­teil­lä nä­kyy hy­my­jä ja peuk­ku­ja, kun nuo­ri mies ajaa mön­ki­jäl­lään pe­räs­sään mi­ni­ko­koi­nen asun­to­vau­nun nä­köi­nen kär­ry.

– Seu­rois­sa tu­lee pal­jon ke­hu­ja ja kiin­nos­tu­nei­ta ih­mi­siä kat­so­maan, hän hy­myi­lee.

Ra­ken­ta­mi­nen oli kova, vuo­den kes­tä­nyt työ, mut­ta ah­ke­ruus on pal­kit­tu.

– Kyl­lä se tel­tan voit­taa. Vii­me vuon­na yö­vyin tel­tas­sa, ja tuli niin pal­jon vet­tä, et­tei se enää mais­tu­nut.

Jäm­sän opis­to­seu­rat ovat nuo­rel­le mie­hel­le pit­kä pe­rin­ne.

– Joka vuo­si näis­sä on käy­ty, ja nyt olen en­si ker­taa yk­sin liik­keel­lä. Tors­tais­ta as­ti olen ol­lut tääl­lä. Pal­jon ka­ve­rei­ta ja mu­ka­vaa on ol­lut.

Ra­ken­te­lua har­ras­ta­va Eli­as nik­ka­roi kär­ryn pää­o­sin ko­tin­sa au­to­tal­lis­sa Jy­väs­ky­läs­sä. Se val­mis­tui vii­me tal­ven ai­ka­na kou­lun­käyn­nin ohes­sa.

Kär­ryn alus­tan Eli­as teki kou­lun me­tal­li­työn tun­neil­la. Pel­lin, ik­ku­nat ja eräät pik­kuo­sat hän sai isäl­tään Jy­väs-Ca­ra­va­nis­ta ja lo­put kom­po­nen­tit rau­ta­kau­pas­ta.

Vau­nus­sa on säh­köt va­lo­ja var­ten, akut, jää­kaap­pi ja peti. Pal­jon enem­pää ei pie­neen ti­laan ei­kä mön­ki­jän ve­tä­mäk­si voi lait­taa.

Ku­vat: Hei­di Kui­tu­la

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys