JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pu­hu­jien ja pap­pien vuo­den­vaih­teen ko­koon­tu­mi­set pe­ruun­tu­vat

Uutiset
22.12.2021 15.30

Juttua muokattu:

22.12. 15:54
2021122215544320211222153000

Päi­vä­mies

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä on esit­tä­nyt ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten kiel­tä­mis­tä Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la.

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to päät­ti tä­nään kiel­tää ko­ko­naan ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sen sisä- ja ul­ko­ti­lois­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­män esi­tyk­sen poh­jal­ta. Ra­joi­tus ovat voi­mas­sa 23.12.–31.12.

Val­lit­se­van ti­lan­teen ja olo­suh­tei­den vuok­si jou­du­taan pap­pien ko­koon­tu­mi­nen lei­ri­päi­vään Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­seen per­jan­tai­na 7.1.2022 pe­ru­maan. Sa­moin pe­ru­taan pu­hu­jien ko­koon­tu­mi­nen Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le lau­an­tai­na 8.1.2022. Pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tus ”Sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vä täs­sä ajas­sa” ja SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan pu­heen­vuo­ro lä­he­te­tään strii­mat­tu­na SRKnyt Yo­u­tu­be-ka­na­val­la lau­an­tai­na 8.1.2022 klo 18.00.

Pää­set seu­raa­man lä­he­tys­tä täs­tä lin­kis­tä: https://yo­u­tu.be/k40ZEt5jjLA

Link­ki lä­he­tyk­seen löy­tyy myös SRK:n ko­ti­si­vuil­ta osoit­tees­ta srk.fi

17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys