JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rautjärven kirkko paloi

Uutiset
28.12.2022 11.15

Juttua muokattu:

28.12. 11:01
2022122811012120221228111500

Pirre Paananen

Pirre Paananen

Raut­jär­ven iso puu­ra­ken­tei­nen ris­ti­kirk­ko Ete­lä-Kar­ja­las­sa on tu­hou­tu­nut tu­li­pa­los­sa jou­lu­päi­vä­nä 25. jou­lu­kuu­ta. Ny­kyi­sen Ruo­ko­lah­den seu­ra­kun­nan alu­eel­la ole­va kirk­ko oli ra­ken­net­tu 1881.

Tu­li­pa­lo syt­tyi aa­mul­la ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ai­ka­na. Kir­kos­sa oli yli 30 ih­mis­tä, ja hei­dät saa­tiin tur­val­li­ses­ti ulos. Po­lii­si tut­kii pa­loa ri­kos­ni­mik­keel­lä tör­keä tu­ho­työ.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Sep­po Häk­ki­nen piti ru­kous­het­ken tu­hou­tu­neen kir­kon py­sä­köin­ti­pai­kal­la ta­pa­nin­päi­vä­nä 26. jou­lu­kuu­ta yh­des­sä seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den ja kun­nan edus­ta­jan kans­sa. Ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin yh­teis­työs­sä Ete­lä-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pii­ri Ek­so­ten kans­sa.

– Juu­ri kun kris­ti­tyt kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa juh­li­vat Kris­tuk­sen syn­ty­mää, raut­jär­ve­läi­sil­le ra­kas ko­ti­kirk­ko tu­hou­tuu. Ra­ken­nus voi hä­vi­tä no­pe­as­ti, mut­ta sa­no­ma jou­lu­na ih­mi­sek­si syn­ty­nees­tä Ju­ma­las­ta säi­lyy. Va­pah­ta­ja voi aut­taa myös täs­sä het­kes­sä huol­ten ja pel­ko­jen kes­kel­lä, to­te­si piis­pa Sep­po Häk­ki­nen.

– Voim­me yh­des­sä kan­taa tätä su­rua ja näin huo­jen­taa tois­tem­me kuor­maa. Jou­lun sa­no­maa Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä ei tu­li­kaan voi polt­taa ei­kä mi­kään ka­tast­ro­fi hä­vit­tää, Häk­ki­nen loh­dut­ti.

Raut­jär­ven kir­kon palo on jär­kyt­tä­nyt laa­jas­ti Ete­lä-Kar­ja­las­sa. Ruo­ko­lah­den seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Lee­na Haa­ka­na ker­toi:

– Aa­mun ta­pah­tu­mat ovat jär­kyt­tä­neet mei­tä kaik­kia. Pa­lon mah­dol­li­set syyt ai­heut­ta­vat suur­ta huol­ta ja pel­ko­a­kin seu­ra­kun­tam­me alu­een ih­mi­sis­sä. On hyvä kui­ten­kin vält­tää lii­al­lis­ta spe­ku­loin­tia. Po­lii­si tut­kii asi­aa, ja me muut au­tam­me hei­tä tar­peen mu­kaan.

6.2.2023

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6

Viikon kysymys