JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sii­o­nin ke­vääs­sä ai­hee­na har­ras­tuk­set – "Ko­ti­har­ras­tuk­set­kin riit­tä­vät"

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
4.9.2018 15.42

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281620180904154200

Huo­men­na il­mes­ty­väs­sä Sii­o­nin ke­vät -leh­des­sä pu­hu­taan har­ras­tuk­sis­ta. Leh­des­sä tuo­daan esil­le mo­nia kiin­nos­ta­via har­ras­tuk­sia, mut­ta hok­sau­te­taan myös le­von ja per­heen yh­tei­sen ajan mer­ki­tyk­ses­tä. Sii­tä­kin pu­hu­taan, et­tä lap­si ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se mi­tään eri­tyis­tä har­ras­tus­ta.

Jol­le­kin lap­sel­le so­pi­vat soit­to­tun­nit ja säh­ly­ker­hot, toi­nen lap­si ha­lu­aa ol­la va­paas­ti ko­to­na, to­te­aa pää­toi­mit­ta­ja Kat­ri Iso­pah­ka­la leh­den pää­kir­joi­tuk­ses­sa.

Lap­suus­tut­ki­muk­sen myö­tä on tul­lut esil­le, et­tä har­ras­tuk­sia voi ker­tyä lii­kaa ja nii­hin voi vä­syä.

– On tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen saa teh­dä va­paa-ajal­laan sel­lai­sia asi­oi­ta, jot­ka tuo­vat it­sel­le hy­vää miel­tä, Iso­pah­ka­la kir­joit­taa.

Lue huo­men­na il­mes­ty­väs­tä leh­des­tä muun mu­as­sa tram­po­lii­ni­hyp­pe­lyä har­ras­ta­vas­ta Joo­nak­ses­ta ja Kau­ton po­jis­ta, jot­ka pe­rus­ti­vat ka­na­lan.

Ku­vi­tus­ku­va: H.H.

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys