JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Srk.fi-si­vu­jen kie­li­va­li­koi­ma laa­je­ni

Uutiset
25.6.2020 6.00

Juttua muokattu:

22.6. 16:51
2020062216514420200625060000

Päi­vä­mies

SRK:n ko­ti­si­vu­ja on nyt mah­dol­lis­ta lu­kea yh­dek­säl­lä eri kie­lel­lä. Si­vus­tos­ta on vas­ti­kään teh­ty ve­nä­jän-, es­pan­jan-, rans­kan-, sak­san-, vi­ron-, ruot­sin- ja un­ka­rin­kie­li­set ver­si­ot.

Ai­em­min si­vut ovat ol­leet lu­et­ta­vis­sa vain suo­men ja eng­lan­nin kie­lel­lä. Kos­ka srk.fi toi­mii tänä vuon­na myös Su­vi­seu­ro­jen ko­ti­si­vu­na, si­vus­ton on tär­keä avau­tua mah­dol­li­sim­man mo­nel­le vie­ras­kie­li­sel­le lu­ki­jal­le. Kie­li­ver­si­ot pal­ve­le­vat myös jat­kos­sa teh­tä­vää lä­he­tys­työ­tä.

SRK huo­leh­tii, et­tä si­vus­tol­ta löy­tyy en­nen kaik­kea tie­toa Su­vi­seu­rois­ta, seu­ra­oh­jel­ma tulk­kaus­tie­toi­neen sekä ly­hyt ku­vaus us­kon pe­rus­teis­ta eri kie­lil­lä. Muu si­säl­tö li­sä­tään myö­hem­min. SRK:n net­ti­si­vuil­le pää­set tääl­tä.

18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys