JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseuravieraat sammuttivat maastopalon

Uutiset
3.7.2022 15.00

Juttua muokattu:

3.7. 16:37
2022070316371920220703150000

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vä­mies

Lop­pi

Lau­an­tai-il­ta­päi­vä­nä syt­tyi su­vi­seu­ra-alu­een lä­his­töl­lä maas­to­pa­lo, joka saa­tiin seu­ra­vie­rai­den an­si­os­ta no­pe­as­ti hal­lin­taan.

To­den­nä­köi­ses­ti pik­ku­poi­kien tu­li­tik­ku­lei­keis­tä al­kun­sa saa­nut tu­li­pa­lo yl­si noin pa­rin­kym­me­nen ne­li­ö­met­rin alu­eel­le.

– Pa­lo­a­lue oli alu­een ul­ko­puo­lel­la, mut­ta lä­hel­lä su­vi­seu­ra­kent­tää. Maas­to oli kui­vaa, jo­ten oli­si voi­nut tul­la iso­kin hom­ma. On­nek­si tuu­li oli pois­päin, ker­too Su­vi­seu­ro­jen pe­las­tus­pääl­lik­kö Kei­jo Kan­gas­tie.

Maas­to­pa­lon sam­mut­ti lä­his­töl­lä telt­tan­sa kans­sa ma­joit­tu­neet neu­vok­kaat nuo­ret ja lä­hei­sel­lä mö­kil­lä ol­leet seu­ra­vie­raat, jot­ka oli­vat juos­seet vet­tä noin kah­den­sa­dan met­rin pääs­sä ol­lees­ta jär­ves­tä. En­sim­mäi­sen hä­ly­tyk­sen ti­lan­tees­ta oli saa­nut Kan­ta-Hä­meen pe­las­tus­lai­tos, jon­ka yk­sik­kö saa­pui pa­lo­pai­kal­le seu­ra­vie­rai­den jo sam­mu­tet­tua tu­len.

Kan­gas­tie to­te­aa, et­tä ti­lan­ne su­jui juu­ri niin kuin hän oli etu­kä­teen aja­tel­lut.

– Olen luot­ta­nut, et­tä jo­kai­nen seu­ra­vie­ras toi­mii näis­sä ti­lan­teis­sa juu­ri näin. On tosi tär­ke­ää, et­tä kaik­ki kan­ta­vat vas­tuu­ta.

Su­vi­seu­roil­la on oma pa­lo­a­se­ma, joka päi­vys­tää koko Su­vi­seu­ro­jen ajan. Pa­lo­a­se­mal­la on ta­pah­tu­man ai­ka­na kol­me am­mat­ti­pa­lo­mies­tä ja pa­lo­e­si­mies, ja mu­ka­na on myös so­pi­mus­pa­lo­mie­hiä. Pa­lo­kun­nan käy­tös­sä on pa­lo­au­to ja sam­mu­tus­mön­ki­jä.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys