JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseurojen jäätelövalikoima testattiin Nurmijärvellä

Uutiset
14.5.2022 6.00

Juttua muokattu:

13.5. 06:23
2022051306233120220514060000
Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Antti Nieminen

Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Monipuolisesta jäätelövalikoimasta löytyy vain hyviä vaihtoehtoja. Kuvassa vasemmalta Jamiel 8 v., Linnea 9 v., Lilian 8 v., Alvar 10 v.

Antti Nieminen

An­na-Lee­na Lah­ti­nen

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Las­ten asi­an­tun­te­mus pää­si käyt­töön jää­te­lön­mais­ta­jai­sis­sa.

Enää 49 yö­tä sii­hen, et­tä su­vi­seu­ra­ken­täl­lä pää­see os­ta­maan ja myy­mään jää­te­löä. Lu­vas­sa on vain hy­väk­si to­det­tu­ja jää­te­löi­tä.

Jää­te­löi­den va­lit­se­mi­nen ja ti­laa­mi­nen Su­vi­seu­roi­hin on tark­kaa puu­haa. Sen vuok­si myy­mä­lä­toi­mi­kun­nan vas­tuu­hen­ki­löt päät­ti­vät hyö­dyn­tää va­lin­to­jen­sa tu­ke­na las­ten ar­vo­kas­ta asi­an­tun­te­mus­ta. Yh­dek­sän­hen­ki­nen lap­si­raa­ti pää­si mais­te­le­maan ja ar­vi­oi­maan tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­rois­sa myy­tä­viä jää­te­löi­tä Nur­mi­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Vain hy­viä jää­te­löi­tä

Las­ten mie­lui­sa­na teh­tä­vä­nä oli ar­vi­oi­da ja pis­teyt­tää Su­vi­seu­roi­hin va­li­tut jää­te­löt yh­tä tuo­tet­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta. Su­per pink­ki -jää­te­lö oli suu­ren suo­si­on vuok­si pääs­syt lop­pu­maan ko­ko­naan. Huo­leen ei ole kui­ten­kaan syy­tä.

– Ko­neet rak­sut­ta­vat nyt täy­sil­lä, jot­ta Su­vi­seu­rois­sa sitä on taas saa­ta­vil­la, ker­toi Kyös­ti Leh­to­la jää­te­lö­toi­mit­ta­jan lu­van­neen.

Mais­te­lu­lau­ta­set tyh­je­ni­vät no­pe­as­ti. Pis­tey­tyk­set an­net­tiin tot­tu­nees­ti as­tei­kol­la yh­des­tä kol­meen.

Las­ten ar­vi­oi­den pe­rus­teel­la Leh­to­lal­la oli ai­het­ta hy­myyn. Yh­tään huo­noa tai pa­han­ma­kuis­ta jää­te­löä ei ar­vi­oin­nis­sa il­men­nyt. Yli puo­let jää­te­löis­tä sai täy­det kol­me pis­tet­tä. 12-vuo­ti­aan Kuis­man ar­vi­ois­sa ki­nus­ki-ker­ma­tof­fee­jää­te­lö sai jopa 3+3 pis­tet­tä.

Lap­sil­la ikä­vä Su­vi­seu­roi­hin

Lap­sen pers­pek­tii­vis­tä edel­li­sis­tä kent­tä­su­vi­seu­rois­ta on hir­ve­än pit­kä ai­ka. Mu­ka­vat su­vi­seu­ra­muis­tot pa­la­si­vat kui­ten­kin no­pe­as­ti mie­liin jää­te­löi­tä mais­tel­les­sa.

– Lauk­ku­myyn­ti oli mu­ka­vaa serk­ku­jen kans­sa, to­te­si­vat sis­kok­set, 9-vuo­ti­as Lin­nea ja 11-vuo­ti­as Lyy­dia.

Jää­te­lön­toi­mit­ta­ja apu­na ken­täl­lä

Myös Su­vi­seu­ro­jen yh­teis­työ­kump­pa­nit odot­ta­vat Lo­pen Su­vi­seu­ro­ja. Jää­te­lö­toi­mit­ta­jan puo­les­ta tu­lee 3–5 hen­ki­löä töi­hin koko Su­vi­seu­ro­jen ajak­si vas­tuu­hen­ki­löi­den tu­ek­si.

– Osa työn­te­ki­jöis­tä oli jopa pyy­tä­nyt lo­maan­sa siir­ret­tä­väk­si, jot­ta pää­si­si töi­hin Su­vi­seu­roi­hin, Leh­to­la ker­toi.

76 pa­kas­tin­ta sekä nel­jä rek­ka-au­ton ko­kois­ta pa­kas­te­kont­tia ta­kaa­vat, et­tä jää­te­löä riit­tää kai­kil­le. Myös Su­per pink­kiä.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys