JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseurojen työvoimaa kerätään keskisellä alueella

Uutiset
6.3.2023 12.45

Juttua muokattu:

6.3. 12:44
2023030612440520230306124500

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Työ­vuo­ro­jen täyt­tö­as­te tu­lee ol­la vä­hin­tään 80 pro­sent­tia, jot­ta Su­vi­seu­rat voi­daan jär­jes­tää.

En­si ke­sän Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­rois­ta on hel­mi­kuun lo­pus­sa va­rat­tu noin puo­let. Työ­voi­ma­ke­räys jat­kuu maa­lis­kuun lop­puun saak­ka kes­ki­sel­lä alu­eel­la, ja sitä hoi­ta­vat rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ­voi­ma­ke­rää­jät.

Alu­e­ja­ko oh­jaa ke­rää­mis­tä

Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Kaa­ri­na Vä­hä­maa toi­voo, et­tä kes­ki­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten jä­se­net ot­tai­si­vat ak­tii­vi­ses­ti vä­hin­tään kak­si työ­vuo­roa, jot­ta Su­vi­seu­rat saa­daan jär­jes­tet­tyä. Kah­te­na seu­raa­va­na vuon­na työ­voi­ma­ke­räys to­teu­tuu muil­la alu­eil­la.

– Sil­loin on kes­ki­sen alu­een osal­ta mah­dol­li­suus ol­la enem­män seu­ra­vie­raa­na ja naut­tia mui­den jär­jes­tä­jien pal­ve­luis­ta. Työ­vuo­ro­jen täyt­tö­as­te tu­lee ol­la vä­hin­tään 80 pro­sent­tia, jot­ta Su­vi­seu­rat voi­daan jär­jes­tää.

Suo­mi on ja­et­tu kol­meen SRK:n Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sa­lu­ee­seen, ja se oh­jaa myös Su­vi­seu­ro­jen työ­voi­man ke­rää­mis­tä. Vii­me ke­sä­nä Lo­pel­la oli en­si­si­jai­ses­ti työ­vuo­ros­sa ete­läi­nen alue, tu­le­va­na ke­sä­nä Kau­ha­val­la kes­ki­nen alue ja vuo­den 2024 Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen osal­ta poh­joi­nen alue. Su­vi­seu­ro­ja suun­ni­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän jat­kos­sa vuo­ro­tel­len näil­lä kol­mel­la alu­eel­la, ja sen toi­vo­taan sel­kiyt­tä­vän myös työ­voi­man ke­rää­mis­tä.

Vuo­rot avau­tu­vat huh­ti­kuus­sa

Huh­ti­kuun alus­sa työ­vuo­ro­jen va­raa­mi­nen au­ke­aa in­ter­ne­tis­sä kaik­kien saa­ta­vil­le Su­vi­vuo­rot-pal­ve­lun kaut­ta. Sil­loin myös poh­joi­sen ja ete­läi­sen alu­ei­den asuk­kaat voi­vat va­ra­ta työ­vuo­ro­ja, ja kaik­ki ovat toki ter­ve­tul­lei­ta en­si ke­sä­nä työ­vuo­roi­hin.

Oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­voi­ma­ke­rää­jän löy­dät maa­lis­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vien seu­ro­jen yh­tey­des­sä. Tar­vit­ta­es­sa voit ol­la Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­jiin yh­tey­des­sä säh­kö­pos­tit­se in­fo@su­vi­seu­rat.fi.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys