JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tär­kei­tä koh­taa­mi­sia us­kon­nol­li­sil­le ryh­mil­le suun­na­tus­sa ti­lai­suu­des­sa

Uutiset
12.2.2020 8.55

Juttua muokattu:

13.2. 13:23
2020021313233420200212085500

Us­kon­to­jen uh­rien tuki ry ja La­pin yli­o­pis­ton yh­teis­kun­ta­tie­tei­den lai­tos jär­jes­ti­vät 7. hel­mi­kuu­ta Hel­sin­gis­sä se­mi­naa­rin, jos­sa poh­dit­tiin mi­ten yh­teis­kun­ta ja us­kon­nol­li­set yh­tei­söt voi­vat eh­käis­tä hen­gel­lis­tä vä­ki­val­taa. Se­mi­naa­riin osal­lis­tui­vat SRK:lta vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ol­li Lohi ja toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nua.

Ti­lai­suu­den ot­sik­ko oli Jää­hy­väi­set hen­gel­li­sel­le vä­ki­val­lal­le. Oh­jel­maan si­säl­tyi muun mu­as­sa lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu Eli­na Pek­ka­ri­sen pu­heen­vuo­ro ai­hees­ta Us­kon­to ja lap­se­noi­keu­det.

Pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa poh­dit­tiin, mi­ten hen­gel­lis­tä vä­ki­val­taa voi­daan eh­käis­tä. Kes­kus­te­li­joi­na oli us­ko­nyh­tei­sö­jen edus­ta­jia, vi­ra­no­mai­sia ja tut­ki­joi­ta.

Ol­li Lohi ker­too, et­tä ti­lai­suus vah­vis­ti aja­tus­ta, et­tä avoin kes­kus­te­lu li­sää luot­ta­mus­ta ja aut­taa ym­mär­tä­mään toi­nen tois­tam­me.

– Ti­lai­suu­des­ta jäi­vät eri­tyi­ses­ti mie­leen myös mo­net mu­ka­vat ja tär­ke­ät koh­taa­mi­set, hän to­te­aa.

6.4.2020

Hän alen­si it­sen­sä ja oli kuu­li­ai­nen kuo­le­maan as­ti, ris­tin­kuo­le­maan as­ti. Fil. 2:8

Viikon kysymys