JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tiistaikerho lähti lomaleirille

Uutiset
20.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

18.4. 09:37
2023041809370820230420060000
Outokumpulaiset koolla, edessä oikealla leirin vanhin, Helvi, 91 vuotta.

Outokumpulaiset koolla, edessä oikealla leirin vanhin, Helvi, 91 vuotta.

Kuva leiriläisiltä

Outokumpulaiset koolla, edessä oikealla leirin vanhin, Helvi, 91 vuotta.

Outokumpulaiset koolla, edessä oikealla leirin vanhin, Helvi, 91 vuotta.

Kuva leiriläisiltä

Lii­sa Rä­sä­nen

Han­ka­sal­mi

Kun Ou­to­kum­mun tiis­tai­ker­ho­lai­set suun­nit­te­li­vat oh­jel­maa vuo­del­le 2023, kan­na­tus­ta sai idea läh­teä yh­des­sä ko­ke­maan lo­ma­lei­ri Han­ka­sal­mel­la. Oli­han tie­dos­sa, et­tä vas­ta re­mon­toi­dus­sa lei­ri­kes­kuk­ses­sa on kaik­ki uut­ta ja kiil­tä­vää. Siel­lä oli­si hyvä viet­tää päi­viä mat­ka­ys­tä­vien jou­kos­sa.

Kuu­si­tois­ta Ou­to­kum­mun tiis­tai­ker­ho­lais­ta sai maa­lis­kuun lo­pus­sa iki­muis­toi­set nel­jä päi­vää lei­riyh­tei­sös­sä. Lei­riä luot­sa­si Jo­han­nes Lep­pä­nen. Oh­jel­maan kuu­lui­vat päi­vit­täin seu­rat ja har­tau­det, ja seu­ra­pu­hei­den vi­rit­tä­mä­nä yli 70 osal­lis­tu­jan kes­ken käy­tiin vilk­kai­ta, sy­väl­li­siä, vir­kis­tä­viä, hoi­ta­via ja haus­ko­ja kes­kus­te­lu­ja. Yh­teis­lau­lu­ja oli pal­jon, sä­es­tä­jä oli ai­na valp­paa­na.

Lei­ri­läi­set pää­si­vät ku­vien ja ta­ri­noi­den voi­mal­la sekä vaa­ti­vil­le tal­vi- ja syys­va­el­luk­sil­le Lap­piin et­tä kan­sain­vä­li­sen aut­ta­mis­työn ken­täl­le Sri Lan­kaan. Mo­lem­mat pu­hut­te­li­vat kuu­li­joi­ta sy­väs­ti omal­la ta­val­laan. Kun lei­rin oma lää­kä­ri ke­hot­te­li liik­ku­maan, pen­kis­tä nou­si joku tai­ta­ja ja sai lei­ri­läi­set liik­ku­maan ihan omal­la pai­kal­laan.

Kaik­kein eni­ten oh­jel­mas­sa oli ruo­ka- ja kah­vi­het­kiä. Ruo­ka­sa­lis­sa suk­ku­loi hyvä hen­ge­tär, joka huo­leh­ti sii­tä, et­tei ku­kaan jää­nyt keit­ti­ö­vä­en tar­jo­a­mis­ta her­kuis­ta pait­si.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys