JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Viittomisiin!

Uutiset
21.7.2022 10.30

Juttua muokattu:

21.7. 10:21
2022072110210620220721103000

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Heli Mik­ko­la

Kuu­rot, kuu­le­vat, kuu­rou­tu­neet, huo­no­kuu­loi­set ja si­sä­kor­vais­tu­tet­ta käyt­tä­vät, mum­mot, vaa­rit, tä­dit, se­dät, nuo­ret ja van­hat – kaik­ki te, joi­ta viit­to­ma­kie­li kiin­nos­taa! Osaat­ko hiu­kan jo viit­toa tai ha­lu­ai­sit­ko kur­kis­taa, mil­lais­ta se on? Ter­ve­tu­loa pe­rin­tei­sel­le viit­to­ma­kie­les­tä kiin­nos­tu­nei­den lei­ril­le Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­seen 12.–14. elo­kuu­ta!

Viit­to­jat ko­koon­tui­vat Su­vi­seu­rois­sa Me­di­a­kes­kuk­seen kat­so­maan ja kuu­le­maan Pet­ri Lauk­ka­sen viit­to­ma­kie­lis­tä saar­naa ja ta­paa­maan toi­si­aan. Us­ko­vai­sia kuu­ro­ja on ai­ka vä­hän, ja ti­lai­suu­des­sa tuli esiin, et­tä he toi­voi­si­vat uut­ta ver­ta viit­to­jien jouk­koon. Kyn­nys ei ole kor­kea, kiin­nos­tus kie­leen riit­tää.

Kal­li­on lei­ri­kes­kuk­ses­sa on vuo­sit­tain jär­jes­tet­ty viit­to­jien lei­ri. Oh­jel­ma on ol­lut ren­toa, koko per­heel­le so­pi­vaa. Lei­ri­kes­kuk­sen piha on täyt­ty­nyt asun­to­vau­nuis­ta ja tel­tois­ta ja huo­neet ma­joit­tu­jis­ta. Oh­jel­mas­sa on ol­lut har­tauk­sia ja kes­kus­te­lua us­ko­mi­sen asi­ois­ta. Il­lal­la on nau­ret­tu hul­vat­to­mil­le pan­to­mii­mie­si­tyk­sil­le.

Ko­ro­na­tau­on jäl­keen lei­ri jär­jes­te­tään taas. Lei­ril­le osal­lis­tuu viit­to­ma­kie­li­siä kuu­ro­ja, jot­ka toi­vot­ta­vat kai­ken ikäi­set kie­les­tä kiin­nos­tu­neet roh­ke­as­ti mu­kaan. Lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Lei­ril­lä käy­te­tään su­ju­vas­ti kah­ta kiel­tä, kuka mil­lä­kin ta­val­la. Osa lap­sis­ta­kin osaa vaih­taa kiel­tä ti­lan­teen mu­kaan. Lei­ril­lä on pai­kal­la myös tulk­ki, jo­ten ei tar­vit­se pe­lä­tä, jos oma kie­li­tai­to ei rii­tä kes­kus­te­luun.

Ny­ky­ään kuu­rot ja kuu­rou­tu­neet saa­vat usein si­sä­kor­vais­tut­teen. Useim­mat sel­vi­ä­vät­kin pu­heen avul­la. Ar­jes­sa voi kui­ten­kin tul­la vas­taan ti­lan­tei­ta, jol­loin lait­tei­siin tu­lee vika tai nii­tä ei voi käyt­tää, ku­ten ui­ma­hal­lis­sa käy­des­sä. Sil­loin on hyvä osa­ta edes vä­hän viit­toa.

Lei­ri­oh­jaa­jat Ol­li Ka­tai­nen ja Tep­po Mä­ke­lä toi­vot­ta­vat kaik­ki viit­to­ma­kie­les­tä kiin­nos­tu­neet ter­ve­tul­leik­si tu­tus­tu­maan mui­hin viit­to­jiin. Il­moit­tau­du tääl­lä.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys