JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vir­si­kir­jan li­sä­vih­ko käyt­töön ad­vent­ti­na

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
24.11.2016 6.34

Juttua muokattu:

1.1. 23:40
2020010123404820161124063400

Sun­nun­tai­na 27. mar­ras­kuu­ta eli 1. ad­vent­ti­na seu­ra­kun­nis­sa ote­taan vi­ral­li­ses­ti käyt­töön Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vir­si­kir­jan li­sä­vih­ko. Ny­kyis­tä vir­si­kir­jaa täy­den­ne­tään vir­sil­lä, joi­den ai­heet ja kie­li nou­se­vat tä­män päi­vän tar­peis­ta.

Vir­si­kir­jan uu­dis­tus­työs­sä on py­rit­ty elä­vöit­tä­mään vir­si­pe­rin­net­tä ja liit­tä­mään kan­sal­le tu­tuk­si tul­lei­ta lau­lu­ja osak­si vir­si­kir­jan ko­ko­nai­suut­ta. Li­sä­vih­ko ko­ros­taa myös seu­ra­kun­nan yh­tei­söl­li­syyt­tä ja kris­ti­nus­kon glo­baa­le­ja nä­ky­miä. Uu­det vir­ret tar­jo­a­vat myös en­tis­tä mo­ni­puo­li­sem­paa mu­sii­kil­lis­ta tyy­li­kir­joa.

Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan vir­si­lau­lu­pe­rin­teen vaa­li­mi­nen on tär­ke­ää lä­hes kah­del­le kol­ma­so­sal­le suo­ma­lai­sis­ta.

– Vir­sien ja hen­gel­lis­ten lau­lu­jen yh­tei­söl­li­syys ra­ken­tuu lau­la­mi­sen ja kuun­te­le­mi­sen ko­ke­muk­sis­ta. Tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, et­tä lau­lun mer­ki­tys pe­rus­tuu sen yh­teyt­tä ja ja­et­tu­ja ko­ke­muk­sia luo­val­le vai­ku­tuk­sel­le, tut­ki­ja Veli-Mat­ti Sal­mi­nen ker­too.

Käy­tös­sä ole­va vuo­den 1986 suo­men­kie­li­nen vir­si­kir­ja si­säl­tää 632 virt­tä ja ruot­sin­kie­li­nen vir­si­kir­ja 585 virt­tä. Näi­den rin­nal­le suo­men­kie­li­nen li­sä­vih­ko tuo nyt 79 ja ruot­sin­kie­li­nen 147 uut­ta virt­tä.

Verk­ko­vir­si­kir­jas­ta löy­ty­vät ne li­sä­vih­kon vir­ret, joi­den jul­kai­se­mi­seen in­ter­ne­tis­sä on saa­tu lupa.

Ku­vi­tus­ku­va: Ma­ti­as Haa­ra­nie­mi

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys