JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / viittomakieliset

Viittomakielen maailma avautui ummikolle

Päivämies
Vieraskieliset / viittomakieliset
6.2.2019 13.05

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120190206130500

https://www.yo­u­tu­be.com/em­bed/oF­Det1lkWMY

– Oli joh­da­tus­ta pää­tyä tul­kik­si, muis­te­lee viit­to­ma­kie­len tulk­ki Lee­na Haho yli kah­den­kym­me­nen vuo­den taak­se.

Lap­suu­den haa­vee­na Ha­hol­la oli tul­la opet­ta­jak­si. Kol­man­nen­kaan pyr­ki­mis­ker­ran jäl­keen ovet ei­vät avau­tu­neet opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen, mikä oli hä­nel­le val­ta­va pet­ty­mys.

– Tä­män jäl­keen ta­pa­sin tu­le­van mie­he­ni, joka oli huo­no­kuu­loi­nen. Teki mie­li ru­ve­ta opet­te­le­maan viit­to­mis­ta, jot­ta voi­sin kom­mu­ni­koi­da hä­nen kans­saan pa­rem­min, Haho ker­too.

Tie vei kan­sa­no­pis­ton viit­to­ma­kie­len lin­jal­le. Opis­ke­lu oli val­ta­van in­nos­ta­vaa, ja saa­dak­seen sitä li­sää Lee­na Haho haki Tur­kuun tulk­ki­kou­lu­tuk­seen. Ilok­seen hän pää­si si­sään en­sim­mäi­sel­lä yrit­tä­mäl­lä. Viit­to­ma­kie­len maa­il­ma al­koi avau­tua um­mi­kol­le.

Teks­ti: Eli­na Pel­to­maa

Vi­deo: Ju­ha­ni Oja­leh­to

Koko jut­tu lu­et­ta­vis­sa Päi­vä­mie­hes­sä 6/2019

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys