JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ik­ku­na kas­va­tuk­sen maa­il­maan

Kinnunen Matti
Aiemmat blogit
14.3.2014 10.39

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140314103900

Sain kut­sun al­kaa blo­gis­tik­si tä­hän Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teen. Suos­tuin mie­lel­lä­ni, vaik­ka ti­lan­ne on mi­nul­le uu­si. Olen kir­joit­ta­nut eri leh­tiin har­taus­kir­joi­tuk­sia ja ko­lum­ne­ja. So­si­aa­li­nen me­dia on ol­lut tä­hän as­ti mi­nul­le tie­don läh­de. Nyt olen pie­nen pie­ni ik­ku­na täs­sä ver­kos­tos­sa.

Mie­tin, mitä ai­on tuo­da ik­ku­naa­ni näh­tä­vil­le. Kas­va­tus on mi­nul­le tär­keä ai­he­pii­ri. Olen ko­ke­nut las­ten maa­il­man ai­na lä­hei­sek­si it­sel­le­ni. Toi­nen it­sel­le­ni lä­hei­nen asia on hen­gel­li­nen mu­siik­ki, eri­tyi­ses­ti Sii­o­nin lau­lut. Suh­de lau­lui­hin ja vir­siin muo­dos­tui lä­hei­sek­si jo lap­suu­des­sa­ni. Isä­ni Pek­ka sa­noit­ti lap­suu­des­sa­ni usei­ta lau­lu­ja, joi­ta on ny­kyi­ses­sä Sii­o­nin lau­lut -kir­jas­sa. Ko­to­na me lau­loim­me nii­tä pal­jon. Kun olin pap­pi­lan poi­ka, myös vir­ret tu­li­vat hy­vin tu­tuik­si.

Eräs lap­suu­te­ni muis­to liit­tyy kiin­te­äs­ti kas­va­tuk­seen ja vir­teen. Lap­suu­den­ko­dis­sam­me maa­lais­pap­pi­las­sa teh­tiin pal­jon maa­töi­tä. Lap­sia kas­va­tet­tiin työn avul­la ja työ­hön. Me po­jat rie­haan­nuim­me jos­kus nak­ke­le­maan mul­ta­paa­kuil­la toi­si­am­me työn lo­mas­sa. Tap­pe­lu­han sii­tä tuli. Nyrk­kien ol­les­sa ko­hol­la isäm­me al­koi lau­laa pel­lon reu­nas­ta van­haa virt­tä: ”Kas kau­nis­ta on so­vin­to vel­jes­ten kes­kuu­des­sa, yk­si­mie­li­syys ja suo­sio näin on­nen vaih­del­les­sa.” Vir­ren kai­ku­es­sa kor­viim­me nyrk­kim­me las­keu­tui­vat ja vil­kui­lim­me vai­vaan­tu­nei­na toi­si­am­me. Koh­ta oli tar­ve pyy­tää rii­ta­kump­pa­nil­ta an­teek­si.

Maa­il­ma on muut­tu­nut pal­jon lap­suu­des­ta­ni. Kas­vu ja kas­vat­ta­mi­nen ovat kui­ten­kin osa ih­mi­sen elä­mänp­ro­ses­sia tä­nä­kin päi­vä­nä. Jo­kai­nen meis­tä tar­vit­see lä­hei­siä ih­mi­siä, joi­den kans­sa saam­me kas­vaa elä­mää ja tu­le­vai­suut­ta var­ten.

Kas­va­tuk­seen liit­tyy pal­jon herk­kää ja hy­vää. Sa­mal­la sii­hen si­säl­tyy pal­jon ki­pua ja sär­mien hi­o­mis­ta. Raa­mat­tu pu­huu sii­tä, kuin­ka us­kol­li­suus, luot­ta­mus ja pal­ve­lu­mie­li ovat pe­rus­ta­na lä­hei­syy­del­le. Kai­ken kruu­nu­na on an­teek­si­an­ta­mus.

MattiKinnunen
Olen 46-vuotias pappi pohjoisesta, Iistä. Toimin Iin seurakunnassa kasvatuksesta vastaavana kappalaisena. Toinen vielä mieluisempi tehtäväni on kasvattaa vaimoni kanssa kymmentä lastamme. Vapaa-ajalla minut näkee usein lenkkarit tai sukset jalassa. Ihmisten kohtaaminen on minulle läheistä ja tärkeää. Laulaminen on myös tapani purkaa tuntemuksiani. Joskus teen lauluja itsekin johonkin elämäntilanteeseen.
3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys